Prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc.

Program na přípravu a rozvoj lidských zdrojů, Podpora dalšího vzdělávání mladých a perspektivních, administrativních pracovníků zabezpečujících úkoly fakulty v oblastech vědy, výzkumu a tvůrčích činností, vnějších a mezinárodních vztahů, v oblasti knihovnických služeb a v rozvoji fakulty formou odborné stáže krátkodobé na zahraničním pracovišti

Název v angličtině:Supporting of the further education of the young and prospective administrative officers of the faculty in tye area of research, development, public relation and foreign services, library and other faculty development areas
Hlavní řešitel:Honzík Jan M.
Spoluřešitelé:Bouša Zdeněk, Lichtnegerová Katarína, Selingerová Barbora, Studená Michaela
Agentura:Rozvojové programy MŠMT
Kód:MŠMT RP 262
Zahájení:2007-01-01
Ukončení:2007-12-31
Klíčová slova:další vzdělání, pracovník fakulty, praxe
Anotace:
Projekt je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání mladých a perspektivních,  administrativních pracovníků zabezpečujících úkoly fakulty v oblastech vědy, výzkumu a tvůrčích činností, vnějších a mezinárodních vztahů,  v oblasti knihovnických služeb a v rozvoji fakulty formo

Vaše IPv4 adresa: 34.201.121.213
Přepnout na https