Prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc.

Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty

Název v angličtině:Popularisation of the results Rad at BUT and support of systematic work with students
Hlavní řešitel:Honzík Jan M.
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - OP VK - Oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve VaV
Kód:CZ.1.07/2.3.00/35.0004
Zahájení:2012-06-01
Ukončení:2014-05-31
Klíčová slova:mladí vědci, týmy excelence, výzkum a vývoj 
Anotace:
Cílem projektu je v letech 2012 až 2014 popularizovat vědu a výzkum na VUT v Brně a v ČR, zejména pak výstupy 7 projektů národních a regionálních center OP VaVpI. Pro popularizaci využít a rozšířit spolupráci s talentovanými studenty ZŠ, SŠ, VOŠ a studenty bakalářského studia VŠ a zapojit je do vědeckovýzkumných týmů na VUT v Brně.

  [img]

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Vaše IPv4 adresa: 34.201.121.213
Přepnout na https