Prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc.

Program podpory bc. studijních programů jako výraz podpory Boloňské deklarace

Research leader:Honzík Jan M.
Agency:Ministry of Education, Youth and Sports Czech Republic
Code:MŠMT
Start:2002-01-01
End:2002-12-31
Keywords:informační technologie, bakalářský studijní program, uskutečňpovaný studijní program,
Annotation:
USKUTEČŇOVANÝ BAKALÁŘSKÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLGIE Doba řešení: 3 měsíce roku 2002 (říjen-prosinec), 2003-2004 Záměr projektu: - Vytvořit organizační a systémové podmínky a personální zabezpečení neučitelů a techniků pro 200 % (ze 110 na 300 studentů) nárůst studentů v prvním roce studia nového studijního programu Informační technologie oproti stávajícímu počtu na oboru Výpočetní technika a informatika na studijním programu Elektrotechnika a informatika. - Zabezpečit personální zabezpečení učitelů pro tento nárůst studentů. - Zabezpečit vytvoření programové podpory rozvrhu výuky v novém dislokačním systému učeben rekonstruovaného areálu. - Vytvořit nový obsahový segment přijímacího řízení pro alternativní přijímací zkoušku z oblasti informatiky, která vytvoří volitelnou alternativu ke zkoušce z fyziky. - Navrhnout a realizovat organizační a metodický systém pro využití multiučebnového přednáškového prostoru s dvoukanálovým přenosem obrazu učitele a dat s možností režimu videokonference pro studenty FIT, nepřítomné v areálu. - Navrhnout a realizovat počítačový podpůrný systém examinace, korekce a klasifikace vysokého počtu studentů formou písemné zkoušky v jednom termínu s využitím principů ECTS. Zodpovědný pracovník projektu: Prof. Ing. Jan M Honzík, CSc.

Publications

2003EYSSELT Miloš. Digital Systems Design: Programmable Logic Devices. Brno: Department of Computer Systems FIT BUT, 2003.
 EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: EI - Elektrotechnika a informatika, Ak.r. 2003/2004. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2003.
2002EYSSELT Miloš. Logická a funkční schémata, výňatek z oborové normy ONT345535. Brno: Department of Computer Systems FIT BUT, 2002.
 EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: EI - Elektrotechnika a informatika, Ak.r. 2002/2003. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002.
 EYSSELT Miloš. Vybrané příklady podporující návrh číslicových systémů. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002.
 HRUŠKA Tomáš and ZENDULKA Jaroslav. Development of IT Education at Brno University of Technology. In: EAIR 24th Annual EAIR Forum. Amsterodam, 2002, pp. 27-28.

Your IPv4 address: 52.91.39.106
Switch to https