Prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc.

Program of promotion of selected study programs

Czech title:Program podpory vybraných studijních programů
Research leader:Honzík Jan M.
Agency:Ministry of Education, Youth and Sports Czech Republic
Code:MSMT
Start:2002-01-01
End:2007-02-18
Keywords:Podpora studijního programu, vybraný studijní program, informační technologie, bakalářský studijní program
Annotation:
PŘÍPRAVA REALIZACE AKREDITOVANÉHO BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU "INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE" PROGRAM: - Program podpory vybraných studijních programů. Doba řešení: rok 2002 - 2004 Záměr projektu: - Vytvoření podkladů pro podporu uchazečů o studijní program k přijímacím zkouškám v rámci plnění programu "Otevřeného přístupu na vysokou školu pro všechny, kteří splní vstupní požadavky" (DZ MŠMT) ve formě přípravného kurzu a instruktážních seminářů učitelů středních škol v oblasti matematiky, fyziky a informatiky. - Vytvoření systému a informační podpory pro poradenství a nábor na středních školách zajišťované učiteli, ale především studenty fakulty. Z minulé zkušenosti se účast studentů fakulty při vysvětlovacích a náborových pracích jak na veletrhu Gaudeamus, tak při návštěvách na středních školách, ukázala jako mimořádně účinná. - Vytvoření nové formy a obsahu presentací pro výstavní stánek i presentační přednášky veletrhu Gaudeamus 2002 s cílem zvýšit otevřenost studijního programu uchazečům středních škol. - Nová fakulta informačních technologií plánuje vytvoření internetové podoby zápisu studentů do ročníku /semestru a nahrazení tradiční podoby "výkazu o studiu" dokumentem produkovaným prostřednictvím modulu informačního systému. Jedním z cílem záměru je vytvoření takového modulu. - Návrh a realizace systému internetové komunikace studenta s učitelem umožňující masovou komunikaci (řádově stovky studentů). - Součástí informačního systému je modul, jehož prostřednictvím učitel/examinátor pořizuje data, která jsou výsledkem examinace. Vytvoření modulu realizujícího tuto funkci je jedním z cílů záměru. - Součástí akreditovaného bakalářského studijního programu Informační technologie je sada sylabů pro jednotlivé studijní předměty, z nichž některé jsou zcela nové a některé významně aktualizované a modifikované předměty starého studijního programu. Pro tyto kurzy je zapotřebí vytvořit: - Studijní texty a programové pomůcky - Systém projekčních textů pro datový projektor - Systém domácích úloh a projektů pro jednotlivce a pro týmovou práci - Systém zadání pro zkoušky Vytvoření těchto součástí každého kurzu v 1. ročníku je cílem záměru tohoto projektu. Zodpovědný pracovník projektu: Prof Ing. Jan M Honzík, CSc.

Publications

2005EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Přehledová informace. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2005.
2003EYSSELT Miloš. Digital Systems Design: Programmable Logic Devices. Brno: Department of Computer Systems FIT BUT, 2003.
 EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2003/2004. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2003.
 EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Přehledová informace. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2003.
2002EYSSELT Miloš. Funkční značky integrovaných obvodů, kreslení spojů (WWW vydání). Brno: Department of Computer Systems FIT BUT, 2002.
 EYSSELT Miloš. Information Technology: Three-Year Bachelor Study Programme IT-BC-3 (The First, Hard-Copy, Issue). Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002.
 EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2002/2003. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002.
 HONZÍK Jan M. Vzájemně výhodná spolupráce FIT VUT v Brně s českými a zejména nadnárodními technickými a informatickými firmami. In: University jako katalyzátor ekonomického rozvoje regionu. Brno: Brno University of Technology, 2002, pp. 112-117. ISBN 80-214-2191-6.
 HRUŠKA Tomáš and ZENDULKA Jaroslav. Development of IT Education at Brno University of Technology. In: EAIR 24th Annual EAIR Forum. Amsterodam, 2002, pp. 27-28.

Your IPv4 address: 184.72.212.254
Switch to https