Prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc.

Program rozvoje studijních programů jako podpora realizace Boloňské deklarace

Czech title:Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Boloňské deklarace - podpora přípravy akreditace studijních programů Informační technologie
Research leader:Honzík Jan M.
Agency:Ministry of Education, Youth and Sports Czech Republic
Code:MŠMT RP
Start:2001-06-01
End:2007-02-18
Keywords:studijní program, akreditace, příprava akreditace, Boloňská dohoda
Annotation:
PROJEKT: PRESENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA NOVÉHO BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU "INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE" PROGRAM: - Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Boloňské deklarace - Program podpory vybraných studijních programů Doba řešení: 2001 Záměr projektu: - Na základě diskuse s vedoucími představiteli renomovaných světových i významných tuzemských firem zastoupených v regionu vytvořit model žádaného odborného profilu absolventa bakalářského studijního programu v oboru Informační technologie. - Vybudovat studijní plán tohoto presenčního a kombinovaného studijního programu. - Připravit podkladové materiály k akreditaci studijního programu Informační technologie Akreditační komisí MŠMT. - Vybudovat internetově orientovanou datovou bázi pro akreditaci jako pilotní projekt pro potřeby AK MŠMT. - Naplnit vytvořenou datovou bázi pro účely akreditace studijního programu Informační technologie. - Připravit návrh systému výuky podporované internetem a její organizace. - Zahájit realizaci systému tohoto systému.

Publications

2004EYSSELT Miloš. Information Technology: Three-Year Bachelor Study Programme IT-BC-3 (The Fifth, WWW Issue). Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2004.
 ZBOŘIL František V. Fundamentals of Artificial Intelligence. Brno, 2004.
 ZBOŘIL František V. Základy umělé inteligence. Brno, 2004.
2003EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2003/2004. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2003.
 EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Přehledová informace. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2003.
 ZBOŘIL František V. Asemblery. Brno, 2003.
 ZBOŘIL František V. Assembly languages. Brno, 2003.
2002EYSSELT Miloš. Funkční značky integrovaných obvodů, kreslení spojů (WWW vydání). Brno: Department of Computer Systems FIT BUT, 2002.
 EYSSELT Miloš. Information Technology: Three-Year Bachelor Study Programme IT-BC-3 (The First, Hard-Copy, Issue). Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002.
 EYSSELT Miloš. Information Technology: Three-Year Bachelor Study Programme IT-BC-3 (The Second, WWW Issue). Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002.
 EYSSELT Miloš. Logická a funkční schémata, výňatek z oborové normy ONT345535. Brno: Department of Computer Systems FIT BUT, 2002.
 EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2002/2003. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002.
 EYSSELT Miloš. Vybrané příklady podporující návrh číslicových systémů. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002.
 EYSSELT Miloš. Zustand der Ausbildung mittels der Methode "E-Learning" an der TU Brno: FIT. Halle/Saale: Institution for Structurepolics and Economy, Halle-Leipzig, 2002.

Your IPv4 address: 34.204.36.101
Switch to https