Prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc.

Gaudeamus 2005

Czech title:Gaudeamus 2005
Research leader:Honzík Jan M.
Team leaders:Křena Bohuslav
Agency:MSMT
Code:MŠMT 623/1 - 2005
Start:2005-01-01
End:2005-12-31
Keywords:Gaudeamus, 2005, fair, education
Annotation:
Preparation and implementation of the educational fair Gaudeamus 2005

Publications

2005EYSSELT Miloš. Studijní program na Fakultě informačních technologií, IT- Informační technologie: Navazující magisterské studium, Ak.r. 2005/2006. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2005.
 EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2005/2006. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2005.
 EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Přehledová informace. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2005.

Your IPv4 address: 18.232.124.77
Switch to https