Prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc.

Exteding of study materials of bachelor study program Information technogy for distand and combined study in English language

Czech title:Rozšíření nabídky studijních opor pro studijní předměty bakalářského a magisterského studijního programu Informační technologie v anglickém jazyce pro kombinované a distanční formy studia.
Research leader:Honzík Jan M.
Agency:MSMT
Code:MŠMT RP 260
Start:2007-01-01
End:2007-12-31
Keywords:study materials, English language
Annotation:
Project is aimed to exteding of study materials of bachelor study program Information technogy for distand and combined study in English language. Project is continuing the the previous project of study materials in the Czech language

Publications

2007EYSSELT Miloš. Studijní program na Fakultě informačních technologií, IT- Informační technologie: Navazující magisterské studium, Ak.r. 2007/2008. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2007.
 EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2007/2008. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2007.
 EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Přehledová informace. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2007.

Your IPv4 address: 184.72.212.254
Switch to https