Prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc.

Supporting of the further education of the young and prospective administrative officers of the faculty in tye area of research, development, public relation and foreign services, library and other faculty development areas

Czech title:Podpora dalšího vzdělávání mladých a perspektivních, administrativních pracovníků zabezpečujících úkoly fakulty v oblastech vědy, výzkumu a tvůrčích činností, vnějších a mezinárodních vztahů, v oblasti knihovnických služeb a v rozvoji fakulty formo
Research leader:Honzík Jan M.
Team leaders:Bouša Zdeněk, Lichtnegerová Katarína, Selingerová Barbora, Studená Michaela
Agency:MSMT
Code:MŠMT RP 262
Start:2007-01-01
End:2007-12-31
Keywords:further education, officer of the faculty, practical stage
Annotation:
Prokject is aimed to supporting of the further education of the young and prospective administrative officers of the faculty in tye area of research, development, public relation and foreign services, library and other faculty development areas

Your IPv4 address: 3.226.251.205
Switch to https