Prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc.

Fair of Higher Education Gaudeamus 2007

Czech title:Veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2007
Research leader:Honzík Jan M.
Agency:MSMT
Code:MŠMT RP XXX
Start:2007-01-01
End:2007-12-31
Keywords:Gaudeamus, fair, higher education
Annotation:
Project is aimed to preparation and implementation of the Fair of Higher Education Gaudeamus 2007

Publications

2007EYSSELT Miloš. Studijní program na Fakultě informačních technologií, IT- Informační technologie: Navazující magisterské studium, Ak.r. 2007/2008. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2007.
 EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2007/2008. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2007.
 EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Přehledová informace. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2007.

Your IPv4 address: 54.196.116.3
Switch to https