Prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc.

Educational Fair Gaudeamus 2008

Czech title:Veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2008
Research leader:Honzík Jan M.
Agency:MSMT
Code:RP 280
Start:2008-02-01
End:2008-12-31
Files: 
Keywords:fair, higher education
Annotation:
Educational Fair Gaudeamus 2008 for national and international exhibitors. Fair is opened at the end of October and beginning of November.

Publications

2008EYSSELT Miloš. Studijní program na Fakultě informačních technologií, IT- Informační technologie: Navazující magisterské studium, Ak.r. 2008/2009. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2008.
 EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2008/2009. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2008.
 EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Přehledová informace. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2008.

Your IPv4 address: 34.229.126.29
Switch to https