Prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc.

Preparing study programme Service Science, Management and Engineering

Czech title:Příprava studijního programu Service Science, Management and Engineering (Zákaznické služby, řízení a tvorba SW)
Research leader:Mannová Božena (FEL ČVUT)
Team leaders:Honzík Jan M.
Team members:Kreslíková Jitka, Květoňová Šárka, Rudolfová Ivana, Rychlý Marek
Agency:Ministry of Education, Youth and Sports Czech Republic
Code:C11
Start:2010-01-08
End:2010-12-31
Keywords:study programme,  Service Science, Management,  Engineering
Annotation:
Preparing study programme Service Science, Management and Engineering )

Your IPv4 address: 34.228.194.177
Switch to https