Prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc.

Publications

2011HONZÍK Jan M. Recruitment of the secondary school leavers for study programmes in IT, science and engineering. In: Proceedings of the 7th Internatonal conference on "New Horizons in Industry, Business and Education". Heraclion, Crete, Greecce: Applied Information Technology and Multimedia, TEI of Crete, 2011, pp. 113-118. ISBN 978-960-99889-1-9.
2009HONZÍK Jan M. DIPOMA SUPPLEMENT AND ECTS LABELS - EU TOOLS FOR QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION. In: New Horizons in Industry, Business and Edycation. Heraclion, Crete, Greece, 2009, pp. 30-36. ISBN 978-960-88785-8-7.
 HONZÍK Petr, HONZÍK Jan M., FIEDLER Petr and JIRSÍK Václav. Good Practice in Establishing Co- Operation Between Technical University and Industries. In: New Horizons in Industry, Business and Education. TEI of Xrete, Heraclion, Grece, 2009, pp. 192-196. ISBN 978-960-88785-8-7.
 LUKÁŠ Roman, HONZÍK Jan M. and ŠALPLACHTA Pavel. Application for Detection of Plagiarism. In: New Horizons in Industry, Business and Edycation. Heraclion, Crete, Greece: The University of Crete Panepistimio Kritis, 2009, pp. 131-136. ISBN 978-960-88785-8-7.
2007HONZÍK Jan M. and SKOKANOVÁ Jana. Internet-Aided Audio-Video Transmission and Storage of Lectures at FIT BUT in the Czech Republic, Philosophy and Technology. In: New Horizons in Industry, Business and Education. Technological Educational Institute of Crete: Technological Educational Institute of Crete. Heracleion, Gree, 2007, pp. 128-131. ISBN 978-960-88785-4-9.
2005HONZÍK Jan M. and LAMPA Petr. Computer aided QA process of accreditation of study program "Information technology" at FIT BUT in the Czech Repub. In: Proceedings of New Horizons In Bussines and Industry. Corfu, Greece: Technological Educational Institute of Crete. Heracleion, Gree, 2005, pp. 84-89. ISBN 960-85316-9-1.
2004HONZÍK Jan M. The Survey of Some Aspects of European Higher Education a the Beginning of the Third Millenium. In: Proceedings ECBS 2004. Los Alaitos, CA, US.: IEEE Computer Society, 2004, pp. 161-167. ISBN 0-7695-2125-8.
 HONZÍK Jan M. Úkoly českého vysokého školství v evropském vzdělávacím prostoru. In: Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem: Univerzity of Jan Evangelista Purkyne in Usti nad Labem, 2004, pp. 35-43. ISBN 80-7044-543-2.
2003FIŠER Bohumil, HONZÍKOVÁ Nataša and HONZÍK Jan M., ed. Spectral analysis of blood presure variablity from industrial and aducational point of view. Heraclion, 2003. ISBN 960-85316-7-5.
 HONZÍK Jan M. Kreditní systém ECTS a Dodatek k diplomu - nástroje hodnocení kvality Evropské dimenze vysokoškolského vzdělávání. In: Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem: Univerzity of Jan Evangelista Purkyne in Usti nad Labem, 2003, pp. 17-24. ISBN 80-7044-463-0.
 HONZÍK Jan M. and KUREČKA Radomír. Aplikačně-průmyslová orientace studijního profilu bakalářského studijního programu Informační technologie. In: Tvorba Softwaru 2003. Ostrava: Tanger Ltd., 2003, pp. 32-38. ISBN 80-85988-83-6.
 HONZÍK Jan M., ed. Industry cusomised bachelor IT study program in the Bologna style. Heraclion, 2003. ISBN 960-85316-7-5.
2002HONZÍK Jan M. Vzájemně výhodná spolupráce FIT VUT v Brně s českými a zejména nadnárodními technickými a informatickými firmami. In: University jako katalyzátor ekonomického rozvoje regionu. Brno: Brno University of Technology, 2002, pp. 112-117. ISBN 80-214-2191-6.
2001HONZÍK Jan M. Development of Curricula for the new Faculty of information technologiy in the Bologna Declaration Style. In: Proceedings of IGIP International Symposion "Engineering Education 2001". Klagenfurt: Internationa Associaton for Engineering Education, 2001, pp. 115-118. ISSN 0724-8873.
 HONZÍK Jan M. Inženýrská informatika. Úvahy o některých pojmech z oblasti univerzitních vysokých škol. In: Sborník konference RUFIS 2001. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2001, pp. 39-50. ISBN 80-7082-783-1.
 HONZÍK Jan M. Návrh na založení fakulty informačních technologií na VUT v Brně. In: Sborník konference Tvorba Software 2001. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2001, pp. 57-65. ISBN 80-7082-783-1.
 HONZÍK Jan M. Project of foundantion of Faculty of Information Technology at Brno University of Technology with respect to industrial requirements and to Bologna declaration. In: Proceedings of 2nd international Conference "New Horizons in Industry and Education". Milos: Technological Educational Institute of Crete. Heracleion, Gree, 2001, pp. 72-82. ISBN 960-85316-6-7.
2000HONZÍK Jan M. Metodika řízení a hodnocení kvality na vysokých školách EU. In: Brno: unknown, 2000, pp. 398-407. ISBN 80-210-2419-4.

Show all publications

Your IPv4 address: 100.24.209.47
Switch to https