Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

Rámec pro formální specifikace a prototypování síťových aplikací informačních systémů

Název v angličtině:A Framework for Formal Specifications and Prototyping of Information System's Network Applications
Hlavní řešitel:Švéda Miroslav
Spoluřešitelé:Hruška Tomáš, Zendulka Jaroslav
Další řešitelé:Matoušek Petr, Ráb Jaroslav, Ščuglík František
Agentura:Grantová agentura České republiky
Kód:GA102/05/0723
Zahájení:2005-01-01
Ukončení:2007-12-31
Klíčová slova:Formální specifikace, verifikace, rychlé prototypování, aplikace informačních systémů, komunikační protokoly
Anotace:
Předkládaný projekt se týká úvodních fází návrhu distribuovaných aplikací systémů založených na počítačových sítích. Cílem projektu je vytvoření rámce pro formální specifikace, verifikace a prototypování síťových aplikací, které zahrnou jak rozsáhlé informační systémy, tak i malé komponenty vestavěné např. do mobilních zařízení. Hlavní pozornost bude zaměřena jak na specifikace architektury, tak i reaktivního chování a chování v reálném čase užitím strukturovaného nebo objektově-orientovaného přístupu v závislosti na požadavcích aplikací. Cílem projektu nebude vyvíjet nový formální aparát, ale vytvořit metody a techniky, které umožní využít existující prosředky formálních specifikací v reálných aplikacích. Specifikované požadavky zahrnou bezpečnost (safety) a zabezpečení (security) aplikací včetně jejich vzájemných souvislostí. Znalostní podpora návrhu bude zaměřena na oblast opakovaného využití verifikovaných specifikací. Implementační a integrační fáze projektu poskytne pilotní verze technik a nástrojů pro konceptuální návrh založený na znalostech příslušné aplikační oblasti, pro specifikaci architektury navrhovaných systémů, pro specifikaci reaktivního chování systémů a funkce v reálném čase, a dále pro rychlé prototypování.

Publikace

2007MATOUŠEK Petr. Kombinované řešení switch/router. CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 40-41. ISSN 1211-3085.
 OČENÁŠEK Pavel a TRCHALÍK Roman. Reasoning About Security Protocols in the ZigBee Standard. In: Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007, s. 4. ISBN 978-80-8073-805-1.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠIMEK Václav. Determining Location of Target Within the Indoor Location System. In: Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science: Volume III. Wroclaw, 2007, s. 168-176. ISBN 978-83-7493-341-4.
 OČENÁŠEK Pavel. Analysis of the Network Communication With OPNET. In: Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science: Volume II. Wroclaw, 2007, s. 312-317. ISBN 978-83-7493-340-7.
 OČENÁŠEK Pavel. On the Design of Protocols in Electronic Commerce. In: MIC 2007 Conference Proceedings. Portorož, 2007, s. 6. ISBN 978-961-6573-88-7.
 OČENÁŠEK Pavel. Tools for Analysis and Simulation of Protocol Communication. In: EDS '07 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007, s. 87-91. ISBN 978-80-214-3470-7.
 OČENÁŠEK Pavel. Wardriving: Detecting, Attacking, Securing. In: Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007, s. 4. ISBN 978-80-8073-805-1.
 RYCHLÝ Marek a TICHÁ Pavlína. A Tool for Supporting Feature-Driven Development. In: Preprint of the Proceedings of CEE-SET 2007. Poznań, Poland, 2007, s. 185-196.
 RYCHLÝ Marek. Component Model with Support of Mobile Architectures. In: Information Systems and Formal Models. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezká univerzita v Opavě, 2007, s. 55-62. ISBN 978-80-7248-006-7.
 SMRČKA Aleš, ŘEHÁK Vojtěch, VOJNAR Tomáš, ŠAFRÁNEK David, MATOUŠEK Petr a ŘEHÁK Zdeněk. Verifying VHDL Design with Multiple Clocks in SMV. In: Formal Methods: Applications and Technology. Bonn: Springer Verlag, 2007, s. 148-164. ISSN 0302-9743.
 TRCHALÍK Roman a OČENÁŠEK Pavel. Addressing and Routing in Sensor Networks. In: Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007, s. 4. ISBN 978-80-8073-805-1.
 TRCHALÍK Roman a ŠVÉDA Miroslav. Sensor Networking through Intranet and ZigBee. In: EDS '07 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007, s. 1-5. ISBN 978-80-214-3470-7.
 WEISS Petr a ZENDULKA Jaroslav. Modeling of Services and Service Collaboration in UML 2.0. In: Information Systems and Formal Models. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezká univerzita v Opavě, 2007, s. 29-36. ISBN 978-80-7248-006-7.
 ŠVÉDA Miroslav a RYŠAVÝ Ondřej. Industrial Application Development Using Case-Based Reasoning. In: Proceedings of International Workshop on Artificial Neural Networks and Intelligent Information Processing. Angers: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2007, s. 7. ISBN 972-8865-86-4.
 ŠVÉDA Miroslav a TRCHALÍK Roman. Safety and Security-driven Design of Networked Embedded Systems. In: Proceedings 10th EUROMICRO Conference on Digital System Design Architectures, Methods and Tools. Lübeck: IEEE Computer Society, 2007, s. 420-423. ISBN 0-7695-2978-X.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. SPECIFICATION-DRIVEN DESIGN OF EMBEDDED SYSTEMS - Design Support for Networked Embedded Software Applications. In: Proceedings of the International Joint Conference on e-Business and Telecommunications (ICETE 2007, ICE-B). Barcelona: IEEE Computer Society, 2007, s. 23-30. ISBN 978-989-8111-11-1.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Towards a Unified Security/Safety Framework - A Design Approach to Embedded System Applications. In: Proceedings of the International Conference on Software and Data Technologies (ICSOFT 2007). Barcelona: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2007, s. 345-350. ISBN 978-989-8111-06-7.
 ŠVÉDA Miroslav, VRBA Radimír a RYŠAVÝ Ondřej. Pattern-Driven Reuse of Embedded Control Design. In: Proceedings of Fourth International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Angers: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2007, s. 8. ISBN 972-8865-84-8.
 ŠVÉDA Miroslav. End-User Development Framework for Embedded System Applications. In: Engineering of Computer-Based Systems, 2007. Tucson, Arizona: IEEE Computer Society, 2007, s. 186-192. ISBN 0-7695-2772-8.
 ŠVÉDA Miroslav. Formal Specs Reuse with Embedded Systems Design -- Behavioral and Architectural Specifications in Real-Time Application Domains. In: IEEE Proceedings of the Second International Conference on Systems, ICONS 2007. New York: IEEE Computer Society, 2007, s. 11-16. ISBN 0-7695-2807-4.
 ŠVÉDA Miroslav. Industrial Measurement Application Development. In: Proceedings of the First International Workshop on Application-oriented Systems. Saint Luce, Martinique: IEEE Computer Society, 2007, s. 523-529. ISBN 0-7695-2807-4.
2006MASAŘÍK Karel a HRUŠKA Tomáš. UML as Architecture Description Language. In: MOSIS'06, Proceedings of 40th Conference "Modelling and Simulation of Systems". Ostrava: MARQ, 2006, s. 41-48. ISBN 80-86840-21-2.
 MASAŘÍK Karel, HRUŠKA Tomáš a KOLÁŘ Dušan. Language and Development Environment For Microprocessor Design Of Embedded Systems. In: Proceedings of IFAC Workshop on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS PDeS 2006. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2006, s. 120-125. ISBN 80-214-3130-X.
 MATOUŠEK Petr. Nástroje pro analýzu bezpečnostních protokolů. Brno, 2006.
 MATOUŠEK Petr. Praktické úlohy z počítačových sítí. Brno, 2006.
 MATOUŠEK Petr. Dobrého nespálí. Test firewallů pro sítě do 150 uživatelů. CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2006, roč. 2006, č. 6, s. 26-29. ISSN 1211-3085.
 OČENÁŠEK Pavel a OČENÁŠEK Jiří. Designing Secure Communications Using Evolutionary Approach. In: Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2006. Seattle, WA: Association for Computing Machinery, 2006, s. 3.
 OČENÁŠEK Pavel a TRCHALÍK Roman. Modal Logics Used for Authentication Protocols Analysis: Survey and Comparison. In: Proceedings of the 7th International Carpathian Control Conference. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 401-404. ISBN 80-248-1066-2.
 OČENÁŠEK Pavel a TRCHALÍK Roman. On the Implementation of Metrics in the Workflow System. In: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Computer Science. Puerto De La Cruz: World Scientific and Engineering Academy, 2006, s. 329-331. ISBN 960-8457-57-2.
 OČENÁŠEK Pavel a TRCHALÍK Roman. On the Implementation of Metrics in the Workflow System. WSEAS Transactions on Computers Research. Athens: World Scientific and Engineering Academy, 2006, roč. 1, č. 2, s. 360-362. ISSN 1991-8755.
 OČENÁŠEK Pavel a TRCHALÍK Roman. The Use of Modal Logics in the Security Protocols Analysis. In: Proceedings of the 12th Conference STUDENT EEICT 2006. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2006, s. 395-399. ISBN 80-214-3163-6.
 OČENÁŠEK Pavel a TRCHALÍK Roman. Tracing Authentication Protocols Behavior: A Case Study. In: MEMICS 2006 Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Mikulov: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2006, s. 166-173. ISBN 80-214-3287-X.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. An Approach to Automated Design of Security Protocols. In: Proceedings of the International Conference on Networking (ICN 2006). Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2006, s. 4. ISBN 0-7695-2552-0.
 OČENÁŠEK Pavel. Automatic Design of Security Protocols. In: Počítačové architektúry & diagnostika 2006. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2006, s. 49-54. ISBN 80-969202-2-7.
 OČENÁŠEK Pavel. Automatic System for Making Web Content Accessible for Visually Impaired Users. WSEAS Transactions on Computers Research. Athens: World Scientific and Engineering Academy, 2006, roč. 1, č. 2, s. 325-328. ISSN 1991-8755.
 OČENÁŠEK Pavel. Automatic System for Making Web Content Accessible for Visually Impaired Users. In: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Computer Science. Puerto De La Cruz, 2006, s. 430-433. ISBN 960-8457-57-2.
 OČENÁŠEK Pavel. Security Protocols: Analysis and Design. In: Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Vienna: Technische Universitaet Wien, 2006, s. 51-52. ISBN 3-902463-05-8.
 RUDOLFOVÁ Ivana a ZENDULKA Jaroslav. Clustering of Protein Sequences. In: Proceedings of 1st International Workshop WFM'06. Přerov: MARQ, 2006, s. 71-78. ISBN 80-86840-20-4.
 RYCHLÝ Marek a ZENDULKA Jaroslav. Distributed Information System as a System of Asynchronous Concurrent Processes. In: MEMICS 2006 Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Mikulov: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2006, s. 206-213. ISBN 80-214-3287-X.
 RYCHLÝ Marek. Towards Verification of Systems of Asynchronous Concurrent Processes. In: Proceedings of 9th International Conference ISIM'06. Přerov: MARQ, 2006, s. 123-130. ISBN 80-86840-19-0.
 RYŠAVÝ Ondřej, ŠČUGLÍK František a ŠVÉDA Miroslav. Designing Algorithm-oriented Generic Library on .NET Framework. In: Proceedings of the 13th IEEE International Symposium and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems ECBS 2006. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2006, s. 159-163. ISBN 0-7695-2546-6.
 RYŠAVÝ Ondřej. Inheritance of specifications in the calculus of functional objects. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2006.
 SMRČKA Aleš, ŘEHÁK Vojtěch, VOJNAR Tomáš, ŠAFRÁNEK David, MATOUŠEK Petr a ŘEHÁK Zdeněk. Verifying VHDL Design with Multiple Clocks in SMV. In: Proceedings of FMICS 2006. Bonn, 2006, s. 140-155.
 TRCHALÍK Roman a OČENÁŠEK Pavel. Metrics in Workflow Systems. In: Proceedings of the 7th International Carpathian Control Conference. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 569-572. ISBN 80-248-1066-2.
 TRCHALÍK Roman a OČENÁŠEK Pavel. Zigbee Gateways. In: Proceedings of the 12th Conference STUDENT EEICT 2006. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2006, s. 410-414. ISBN 80-214-3163-6.
 TRCHALÍK Roman a ŠVÉDA Miroslav. Sensor Networking through Intranet and ZigBee. In: Proceedings IMAPS CS International Conference EDS'06. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006, s. 217-221. ISBN 80-214-3246-2.
 TRCHALÍK Roman. Design IEEE 802.15.4 ZigBee sítě. In: Počítačové architektúry & diagnostika 2006. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2006, s. 107-112. ISBN 80-969202-2-7.
 ŠVÉDA Miroslav a TRCHALÍK Roman. Smart Sensor Networking with ZigBee and Internet. In: Proceedings of the 2nd International Workshop on Artificial Neural Networks and Intelligent Information Processing (ANNIIP 2006). Setúbal: Université Pierre et Marie Curie, 2006, s. 64-71. ISBN 972-8865-68-6.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Fault Maintenance in Embedded Systems Applications. In: Proceedings of the Third International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2006). Setúbal: IEEE Computer Society, 2006, s. 183-186. ISBN 972-8865-59-7.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. INTERNET-BASED EMBEDDED SYSTEM ARCHITECTURES -- End-User Development Support for Embedded System Applications. In: Proceedings of the IEEE International Joint Conference on e-Business and Telecommunications (ICETE 2006), 2006. Setúbal: IEEE Computer Society, 2006, s. 63-68. ISBN 972-8865-62-7.
 ŠVÉDA Miroslav, VRBA Radimír a OČENÁŠEK Pavel. Local Time Specifications of Networked Embedded Systems. In: Proceedings of the International Conference on Systems (ICONS 2006). Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2006, s. 6. ISBN 0-7695-2552-0.
2005BUREŠ František, RYŠAVÝ Ondřej, ŠČUGLÍK František a ŠVÉDA Miroslav. A Framework for Formal Specification of Embedded Systems. In: Proceedings of the 12th IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos, California: IEEE Computer Society, 2005, s. 323-330. ISBN 0-7695-2308-0.
 BURGER Tomáš a HRUŠKA Tomáš. Formalism for the Systems with Roles. In: Proceedings of 8th International Conference ISIM'05 Information. Ostrava: MARQ, 2005, s. 227-234. ISBN 80-86840-09-3.
 BURGER Tomáš a HRUŠKA Tomáš. Formalism for the Systems with Roles. In: papers from the AAAI Fall Symposium. Menlo Park, California: American Association for Artificial Intelligence, 2005, s. 26-30. ISBN 978-1-57735-254-9.
 HRUŠKA Tomáš, ed. DATAKON 2005 -Proceedings of the Annual Database Conference (ed. Tomáš Hruška). Brno: Masarykova universita, 2005. ISBN 80-210-3813-6.
 MASAŘÍK Karel, HRUŠKA Tomáš, KOLÁŘ Dušan a LUKÁŠ Roman. System for design and simulation of microprocessors. In: Proceedings of 8th Spring International Conference - ISIM'05. Ostrava: MARQ, 2005, s. 269-276. ISBN 80-86840-09-3.
 MATOUŠEK Petr, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. High-Level Modelling, Analysis, and Verification on FPGA-Based Hardware Design. In: Correct Hardware Design and Verification Methods. Berlin: Springer Verlag, 2005, s. 371-375. ISBN 978-3-540-29105-3. ISSN 0302-9743.
 MATOUŠEK Petr. Není datům v síti těsno?. CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2005, roč. 2005, č. 11, s. 7-8. ISSN 1211-3085.
 OČENÁŠEK Pavel a TOUFAROVÁ Jana. Zpřístupnění obsahu Internetu zrakově handicapovaným uživatelům. INFORUM 2005: 11. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: 2005, roč. 2005, č. 1, s. 8. ISSN 1801-2213.
 OČENÁŠEK Pavel. Evolutionary Approach in the Security Protocols Design. In: Proceedings of the First European Conference on Computer Network Defence. University of Glamorgan: Springer Verlag, 2005, s. 147-156. ISBN 1-84628-311-6.
 OČENÁŠEK Pavel. The Security Protocol Design Using Genetic Algorithms Paradigms. In: Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2005, s. 576-580. ISBN 80-214-2890-2.
 OČENÁŠEK Pavel. Towards Selected Problems in the Security Protocol Design and Verification. In: Pre-Proceedings of the 1st Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2005). Brno: Fakulta informatiky MU, 2005, s. 9.
 ZENDULKA Jaroslav, ed. Proceedings of 8th Spring International Conference ISIM'05. Ostrava: MARQ, 2005. ISBN 80-86840-09-02.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. An Approach to the Design of Networked Embedded Systems. In: Proceedings of the 16th IFAC WORLD CONGRESS, 2005. Kidlington, Oxford: Elsevier Science, 2005, s. 6. ISBN 0-08-045108-X. ISSN 1474-6670.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Embedded Systems with IEEE 1451.1 on Internet. Enabling Technologies for the New Knowledge Society. Cairo: IEEE Computer Society, 2005, s. 539-550. ISBN 0-7803-9270-1.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Sensor Networks with IEEE 1451.1 Embedded Systems on Internet. In: IEEE Proceedings AsiaSens 2005. Kuala Lumpur: IEEE Computer Society, 2005, s. 5. ISBN 0-7803-9371-6.
 ŠVÉDA Miroslav. Computer Networks with Smart Sensors: the IEEE 1451 Approach. In: Proceedings IMAPS CS International Conference EDS'05. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005, s. 107-110. ISBN 80-214-2990-9.
 ŠČUGLÍK František. Relation Between UML2 Activity Diagrams and CSP algebra. In: Proceedings of the 5th Int. Conf. on Simulation, Modeling and Optimization. Kerkyra: World Scientific and Engineering Academy, 2005, s. 6. ISBN 960-8457-32-7.
 ŠČUGLÍK František. Relation between UML2 Activity Diagrams and CSP algebra. WSEAS Transactions on Computers. Athens: World Scientific and Engineering Academy, 2005, roč. 4, č. 10, s. 1234-1240. ISSN 1109-2750.
 ŠČUGLÍK František. Time Synchronization Possibilities in Wireless networks for Embedded Systems. In: Proceedings of the 5th Int. Conf. on Applied Electromagnetics, Wireless and Optical Communications. Kerkyra: World Scientific and Engineering Academy, 2005, s. 1215-1219. ISBN 960-8457-34-3.
 ŠČUGLÍK František. Time Synchronization Possibilities in Wireless networks for Embedded Systems. WSEAS Transactions on Communications. Athens: World Scientific and Engineering Academy, 2005, roč. 4, č. 11, s. 1215-1219. ISSN 1109-2742.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https