Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

InterpRISe - Interregional Co-operation for Promoting Regional Innovation Strategies (RIS) in Europe

Czech title:InterpRISe - meziregionální spolupráce pro podporu regionálních inovačních strategií v Evropě
Research leader:Hruška Tomáš
Team leaders:Kotásek Zdeněk
Team members:Češka Milan, Drábek Vladimír, Dvořák Václav, Eysselt Miloš, Honzík Jan M., Kolář Dušan, Kreslíková Jitka, Kunovský Jiří, Schwarz Josef, Švéda Miroslav, Zbořil František V., Zendulka Jaroslav
Agency:European Commision - Tempus Phare
Code:Phare 00-0047
Start:2002-01-01
End:2002-12-11
Keywords:Information technology
Annotation:
  • The initialisation of the Information Technology study programme at the Faculty of Information Technology, Brno University of Technology.
  • The activities the goal of which is to cover the demands of the teaching process at the newly established faculty.
  • Establishing the cooperation with IT companies in Brno region to search for new forms of research cooperation.

Publications

2003DRÁBEK Vladimír. Diagnosis and testing. Student e-text for DIA, study program IT. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2003.
2002DVOŘÁK Václav. Architektura a programování paralelních systémů. Učební texty pro předmět APP, obor IT. Brno, 2002.
 EYSSELT Miloš. Zustand der Ausbildung mittels der Methode "E-Learning" an der TU Brno: FIT. Halle/Saale: Institution for Structurepolics and Economy, Halle-Leipzig, 2002.
 HRUŠKA Tomáš. Objektově orientované databázové systémy. Učební texty předmětu INS. Brno, 2002.
 KOLÁŘ Dušan. Postrelační databáze. Učební texty pro předmět PRD, obor VTI, předmět PDS, obor IT. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002.
 KRESLÍKOVÁ Jitka. Základy programování. Učební texty pro předmět IZP, obor IT. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002.
 SCHWARZ Josef. Aplikované evoluční algoritmy. Učební texty pro předmět EVA, obor IT. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002.
 ZBOŘIL František V. Neuronové sítě. Brno, 2002.
 ZENDULKA Jaroslav. Databázové systémy. Učební texty pro předmět DSI, obor IT. Brno, 2002.
 ŠVÉDA Miroslav. Specifications of embedded systems. Učební texty pro předmět SVS, obor IT. Brno, 2002.
 ČEŠKA Milan. Teoretická informatika. Učební texty pro předměty FJP a TI, obor IT. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002.

Your IPv4 address: 18.232.124.77
Switch to https