Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

IT Professionals - Graduates Competitiveness Increase for European Labour Market

Czech title:Zvýšení konkurenceschopnosti IT odborníků - absolventů pro Evropský trh práce
Research leader:Hruška Tomáš
Team leaders:Růžička Richard
Agency:Ministry of Education, Youth and Sports Czech Republic
Code:CZ.04.1.03/3.2.15.1/0003
Start:2006-01-01
End:2007-12-31
Keywords:study support, embedded systems, Microsoft, Cisco
Annotation:
This project consists of a Bc. and Master program Information technology inovation.
Project description:
Hlavním cílem projektu je zvýšení uplatnitelnosti absolventu Fakulty informacních technologií Vysokého ucení technického v Brne formou inovace vzdelávacích programu smerem k potrebám soucasné podnikatelské praxe. Zesílena by mela být orientace výuky na konkrétní úkoly, s nimiž se absolvent FIT VUT v zamestnání setká. Inovace vzdelávacích programu bude spocívat predevším ve vytvorení plne elektronického informacního systému podpory studia. Informacní systém bude umísten na webovém informacním centru fakulty a bude k nemu možné pristupovat prostrednictvím internetu. Tento systém umožní studentum lepší prístup k informacím a efektivnejší využití studia a studijních materiálu. Dalším z dílcích cílu je vytvorení podpory studentu v návaznosti na komercní sféru. Dalším prvkem, který obohatí stávající studijní program a bude úzce souviset s komercní sférou, jsou jednoduché univerzální kity pro experimenty a prototypování císlicových pocítacových vestavených systému. Kvalifikovaný vývojár potrebuje mít znalosti teoretické i technologické. Na techto kitech si bude student overovat své teoretické znalosti. Studentum bude k dispozici odborný pracovník, s kterým bude možné tvorbu HW kitu konzultovat, nebo si bude moci veškerá informace o rešení príkladu a cvicení vyhledat v nove vzniklém informacním systému fakulty. Dalším dílcím cílem projektu je nabídka kurzu, jejichž absolvování povede k lepším znalostem a konkurenceschopnosti na trhu práce. V rámci projektu budou probíhat 2 kurzy: Microsoft Certified Professional (MCP) a kurzy sítových technologií Cisco. V rámci obou kurzu bude možné získat certifikát, který je celosvetove uznávaný. Jeho držiteli zajistí náskok pred ostatními uchazeci o zamestnání. Všechny dílcí cíle a jejich realizování povedou k naplnení hlavního zámeru projektu, což je zvýšení uplatnitelnosti absolventu Fakulty informacních technologií Vysokého ucení technického v Brne.

Publications

2007MATOUŠEK Petr and RYŠAVÝ Ondřej. A path to become a skillful CCNP expert during your University studies. Istanbul, 2007.

Your IPv4 address: 3.226.251.81
Switch to https