Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

Student Scientific Conference STUDENT EEICT 2010

Czech title:Studentská vědecká konference STUDENT EEICT 2010
Research leader:Hruška Tomáš
Team leaders:Kreslíková Jitka, Nesvedová Šárka, Sadovská Sylva
Agency:Brno University of Technology
Code:FIT-S-10-3
Start:2010-03-01
End:2010-12-31
Annotation:
Hlavním cílem konference je podpořit technickou tvůrčí činnost studentů. Soutěžící studenti mají jedinečnou příležitost získat zkušenosti z prezentace své práce před odbornou komisí a ověřit si své schopnosti obhajoby dosažených výsledků. Řada soutěžících prezentuje také své rozpracované bakalářské, diplomové nebo disertační práce a mohou tímto způsobem získat cenné podněty pro jejich zdokonalení.
Soutěžní projekty procházejí recenzním řízením, o jehož výsledku jsou studenti informováni e-mailem. Forma příspěvku musí být upravena podle požadavků recenzentů. Autoři prací, které byly vybrány, postupují do finále, jímž je obhajoba práce před odbornou komisí. Každý soutěžící přednese hodnotící komisi formou desetiminutové prezentace základní informace o svém výzkumu a o jeho přínosu k řešení aktuálních problémů z oblasti informatiky a elektrotechniky.
Mezi členy hodnoticích komisí jsou i zástupci průmyslových firem, které tak mají možnost se seznámit s projekty studentů, blíže poznat jejich znalosti a způsoby řešení problémů a případně se domluvit i na další spolupráci, včetně budoucího možného trvalého zaměstnání. Autoři vítězných projektů v jednotlivých kategoriích získávají finanční odměny formou mimořádného stipendia, případně věcné dary od sponzorů akce.
Project description:
Studentskou soutěž a konferenci EEICT pořádají společně Fakulta informačních technologií (FIT) a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně.  Zkratka vychází z anglického označení oborů, které studenti obou fakult studují - Electrical Engineering, Information and Communication Technologies.
Finále 16. ročníku této soutěže, která probíhá pod záštitou rektora VUT v Brně prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, proběhne 29. dubna 2010.

Soutěže STUDENT EEICT se každoročně zúčastňují studenti ze všech ročníků bakalářského, magisterského i doktorského studia z obou pořádajících fakult. Je vypisována i zvláštní kategorie pro středoškoláky. Za poslední roky se počet přihlášených prací stabilně pohybuje nad 200 projektů (FIT kolem 60 projektů). Všechny soutěžní práce jsou publikovány ve sborníku konference.

Your IPv4 address: 3.226.251.81
Switch to https