Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

Student Scientific Conference STUDENT EEICT 2011

Czech title:Studentská vědecká konference STUDENT EEICT 2011
Research leader:Hruška Tomáš
Team leaders:Kreslíková Jitka
Agency:Brno University of Technology
Code:FIT-S-11-3
Start:2011-01-01
End:2011-12-31
Annotation:
Studentskou soutěž a konferenci EEICT pořádají společně Fakulta informačních technologií (FIT) a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně.  Zkratka vychází z anglického označení oborů, které studenti obou fakult studují - Electrical Engineering, Information and Communication Technologies.

Finále 17. ročníku této soutěže, která probíhá pod záštitou rektora VUT v Brně prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, proběhne 28. dubna 2011.

Soutěže STUDENT EEICT se každoročně zúčastňují studenti ze všech ročníků bakalářského, magisterského i doktorského studia z obou pořádajících fakult. Je vypisována i zvláštní kategorie pro středoškoláky. Za poslední roky se počet přihlášených prací stabilně pohybuje kolem 250 projektů (v loňském roce měl FIT přes 90 projektů). Všechny soutěžní práce jsou publikovány ve sborníku konference.

Hlavním cílem konference je podpořit technickou tvůrčí činnost studentů. Soutěžící studenti mají jedinečnou příležitost získat zkušenosti z prezentace své práce před odbornou komisí a ověřit si své schopnosti obhajoby dosažených výsledků. Řada soutěžících prezentuje také své rozpracované bakalářské, diplomové nebo disertační práce a mohou tímto způsobem získat cenné podněty pro jejich zdokonalení.

Your IPv4 address: 3.81.28.94
Switch to https