Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

Podpora talentovaných studentů na FIT VUT v Brně

Research leader:Hruška Tomáš
Team leaders:Křena Bohuslav, Růžička Richard, Zemčík Pavel
Agency:MSMT
Code:RP2011-25/9
Start:2011-01-01
End:2011-12-31
Annotation:
Projekt je zaměřen na podporu talentovaných studentů zejména v magisterském a doktorském studijním programu.

Talentovaní studenti budou odměněni:

- formou stipendia získaného za:

-          vynikající studijní výsledky

-          studenti doktorského studia s vynikající publikační aktivitou

-          studenti magisterského programu pracující na mezinárodních a kvalitních národních projektech s publikační aktivitou

Dále budou podpořeni

-          mimořádně talentovaní studenti v oblasti organizace a vedení studentské činnosti na fakultě

-          studenti s mimořádnými výsledky při prezentaci nebo soutěži s odbornou náplní na národních i mezinárodních soutěžích, prezentacích a konferencích

-          studenti doktorského studia, kteří obhájí práci ve vynikající kvalitě ve zkráceném termínu

studenti doktorského studia, kteří uveřejní svoji doktorskou práci knižně

Your IPv4 address: 3.81.28.94
Switch to https