Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

PRISTACH Marián, HUSÁR Adam, FUJCIK Lukáš, MASAŘÍK Karel a HRUŠKA Tomáš. Digital Signal Soft- Processor for Audio and Video Processing. ElectroScope. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 1-5. ISSN 1802-4564.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Digital Signal Soft- Processor for Audio and Video Processing
Strany:1-5
Kniha:ElectroScope
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2011
Časopis:ElectroScope, roč. 2011, č. 4, Plzeň, CZ
ISSN:1802-4564
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Mari{\'{a}}n Pristach and Adam Hus{\'{a}}r and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Fujcik and Karel
	Masa{\v{r}}{\'{i}}k and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Hru{\v{s}}ka},
  title = {Digital Signal Soft- Processor for Audio and Video
	Processing},
  pages = {1--5},
  booktitle = {ElectroScope},
  journal = {ElectroScope},
  volume = 2011,
 number = 4,
  year = 2011,
  location = {Plze{\v{n}}, CZ},
  ISSN = {1802-4564},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10221}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https