Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

DOLÍHAL Luděk a HRUŠKA Tomáš. Automatic job generation for compiler testing, Testing of generated compiler. In: Proceedings of The Eighth International Conference on Advances in System Testing and Validation Lifecycle. Řím: The International Academy, Research and Industry Association, 2016, s. 1-6. ISBN 978-1-61208-500-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Automatic job generation for compiler testing, Testing of generated compiler
Název (cs):Automatické generování testů pro překladač, Testování generovaného překladače
Strany:1-6
Sborník:Proceedings of The Eighth International Conference on Advances in System Testing and Validation Lifecycle
Konference:The Eighth International Conference on Advances in System Testing and Validation Lifecycle
Místo vydání:Řím, IT
Rok:2016
ISBN:978-1-61208-500-5
Vydavatel:The International Academy, Research and Industry Association
Klíčová slova
Compiler testing; Automatically generated compiler;
Hardware/Software codesign; Test generation; Lissom; Continuous
integration

Anotace
V éře internetu věcí roste poptávka po nástrojích pro hardware/software codesign. Tyto nástroje umožňují velmi rychlý a efektivní vývoj nových jader, která mohou být použita široké škále produktů od wearables po autonomní systémy. Nicměně vývoj jádra a odpovídajících programovacích nástrojů je pouze část vývojového cyklu.Ruku v ruce s tím jde i poptávka po testovacích nástrojích a automatizaci testování.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Lud{\v{e}}k Dol{\'{i}}hal and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Hru{\v{s}}ka},
   title = {Automatic job generation for compiler testing,
	Testing of generated compiler},
   pages = {1--6},
   booktitle = {Proceedings of The Eighth International Conference on
	Advances in System Testing and Validation Lifecycle},
   year = 2016,
   location = {{\v{R}}{\'{i}}m, IT},
   publisher = {The International Academy, Research and Industry Association},
   ISBN = {978-1-61208-500-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11189}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https