Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

BURGER Tomáš a HRUŠKA Tomáš. Formalism for the Systems with Roles. In: papers from the AAAI Fall Symposium. Menlo Park, California: American Association for Artificial Intelligence, 2005, s. 26-30. ISBN 978-1-57735-254-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Formalism for the Systems with Roles
Název (cs):Formalismus pro systémy s rolemi
Strany:26-30
Sborník:papers from the AAAI Fall Symposium
Konference:AAAI 2005 Fall Symposia
Řada knih:Roles, an Interdisciplinary Perspective: Ontologies, Programming Languages, and Multiagent Systems
Místo vydání:Menlo Park, California, US
Rok:2005
ISBN:978-1-57735-254-9
Vydavatel:American Association for Artificial Intelligence
Klíčová slova
dědičnost, role
Anotace
V tomto článku prezentujeme matematický formalismus pro tzv. systémy s rolemi. Nastiňujeme hlavní problém a výzýváme k jeho řešení a vývoji algebraické struktury nazvané "svaz s dědičností", kterou užíváme k popisu systémů s rolemi, abychom vyřešili tzv. dispatch problem".
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Burger and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Hru{\v{s}}ka},
  title = {Formalism for the Systems with Roles},
  pages = {26--30},
  booktitle = {papers from the AAAI Fall Symposium},
  series = {Roles, an Interdisciplinary Perspective: Ontologies,
	Programming Languages, and Multiagent Systems},
  year = 2005,
  location = {Menlo Park, California, US},
  publisher = {American Association for Artificial Intelligence},
  ISBN = {978-1-57735-254-9},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7967}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.173.11
Přepnout na https