Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

HUSÁR Adam, TRMAČ Miloslav, HRANÁČ Jan, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel, KOLÁŘ Dušan a PŘIKRYL Zdeněk. Automatic C Compiler Generation from Architecture Description Language ISAC. In: 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2010, s. 84-91. ISBN 978-80-87342-10-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Automatic C Compiler Generation from Architecture Description Language ISAC
Název (cs):Automatické generování překladače jazyka C z jazyka pro popis architektury ISAC
Strany:84-91
Sborník:6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Konference:MEMICS'10 -- 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-87342-10-7
Vydavatel:Masarykova universita
Klíčová slova
retargetable compilers, ADL, ISAC, Lissom
Anotace
Článek se zabývá generováním rekonfigurovatelného překladače. Po úvodu do návrhu aplikačně specifických procesorů a přehledu o generování kódu v backendech překladačů je popsán jazyk pro popis architektury ISAC. Dále je popsán automatický přístup k extrakci sémantiky instrukcí. Tento přístup byl úspěšně otestován na třech modelech procesorů MIPS? ARM a TI MSP430. Dále je popsán postup generování backendu na základě extrahovaných informací. Tento postup byl v současnosti ověřen na architektuře MIPS a jsou ukázány předběžné výsledky,
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Adam Hus{\'{a}}r and Miloslav Trma{\v{c}} and Jan
	Hran{\'{a}}{\v{c}} and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Hru{\v{s}}ka and Karel Masa{\v{r}}{\'{i}}k and
	Du{\v{s}}an Kol{\'{a}}{\v{r}} and Zden{\v{e}}k
	P{\v{r}}ikryl},
   title = {Automatic C Compiler Generation from Architecture
	Description Language ISAC},
   pages = {84--91},
   booktitle = {6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering
	Methods in Computer Science},
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Masaryk University},
   ISBN = {978-80-87342-10-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9403}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.173.11
Přepnout na https