Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

TRMAČ Miloslav, HUSÁR Adam, HRANÁČ Jan, HRUŠKA Tomáš a MASAŘÍK Karel. Instructor Selector Generation from Architecture Description. In: 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2010, s. 167-174. ISBN 978-80-87342-10-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Instructor Selector Generation from Architecture Description
Název (cs):Generování selektoru instrukcí z popisu architektury
Strany:167-174
Sborník:6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Konference:MEMICS'10 -- 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-87342-10-7
Vydavatel:Masarykova universita
Klíčová slova
compiler, instruction selection, LLVM, ISAC
Anotace
Popisujeme automatický způsob generování dat pro prakticky použitelný selektor instrukcí LLVM ze strojově generovaného popisu cílové architektury na úrovni registrových přenosů.

Generovaný selektor instrukcí může využít libovolně složité strojové instrukce bez interního toku řízení, a umí automaticky nalézt a využít aritmetické vastnosti instrukcí, specializované pseudoregistry a speciální případy konstantních operandů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Miloslav Trma{\v{c}} and Adam Hus{\'{a}}r and Jan
	Hran{\'{a}}{\v{c}} and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Hru{\v{s}}ka and Karel Masa{\v{r}}{\'{i}}k},
   title = {Instructor Selector Generation from Architecture
	Description},
   pages = {167--174},
   booktitle = {6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering
	Methods in Computer Science},
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Masaryk University},
   ISBN = {978-80-87342-10-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9518}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https