Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

HRUŠKA Tomáš. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Výzkum a vývoj aplikací pro Codasip. Brno: Codasip Ltd., 2015.
Publication language:czech
Original title:Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Výzkum a vývoj aplikací pro Codasip
Title (en):Report - Research and Development works - CODASIP
Pages:2
Place:Brno, CZ
Year:2015
Publisher:Codasip Ltd.
Keywords
research and development
Annotation
Summary report of the project of contract research summaries shortly the state of research and development works which have been performed for company CODASIP

Your IPv4 address: 3.81.28.94
Switch to https