Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

ČEŠKA Milan, HANÁČEK Petr, HRUŠKA Tomáš, RÁBOVÁ Zdeňka and ZBOŘIL František. Návrh bakalářského programu Informační technologie na VUT v Brně. In: Proceedings of workshop CSEW 2000. Liblice: unknown, 2000, pp. 42-48. ISBN 80-01-02264-1.
Publication language:czech
Original title:Návrh bakalářského programu Informační technologie na VUT v Brně
Title (en):Návrh bakalářského programu Informační technologie na VUT v Brně
Pages:42-48
Proceedings:Proceedings of workshop CSEW 2000
Conference:Computer Science Education Workshop
Place:Liblice, CZ
Year:2000
ISBN:80-01-02264-1
Keywords
information technology
Annotation
The article deals with design of new programs on Brno University of Technology.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Milan {\v{C}}e{\v{s}}ka and Petr
	Han{\'{a}}{\v{c}}ek and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Hru{\v{s}}ka and Zde{\v{n}}ka R{\'{a}}bov{\'{a}}
	and Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il},
   title = {N{\'{a}}vrh bakal{\'{a}}{\v{r}}sk{\'{e}}ho
	programu Informa{\v{c}}n{\'{i}} technologie na VUT
	v Brn{\v{e}}},
   pages = {42--48},
   booktitle = {Proceedings of workshop CSEW 2000},
   year = 2000,
   location = {Liblice, CZ},
   ISBN = {80-01-02264-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=5859}
}

Your IPv4 address: 3.81.28.94
Switch to https