Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

HRUŠKA Tomáš. Objektově orientované databázové systémy. Učební texty předmětu INS. Brno, 2002.
Publication language:czech
Original title:Objektově orientované databázové systémy
Title (en):Object-oriented Database Systems
Pages:340
Book:Učební texty předmětu INS
Place:Brno, CZ
Year:2002
Keywords
object-oriented database systems
Annotation
Lecture of Object-Oriented Database Systems

Your IPv4 address: 3.81.28.94
Switch to https