Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

MASAŘÍK Karel, HRUŠKA Tomáš, KOLÁŘ Dušan and LUKÁŠ Roman. Roční zpráva 2007 projektu FT-TA3/128 Jazyk a vývojové prostředí pro návrh mikroprocesoru. Brno: Department of Information Systems FIT BUT, 2007.
Publication language:czech
Original title:Roční zpráva 2007 projektu FT-TA3/128 Jazyk a vývojové prostředí pro návrh mikroprocesoru
Title (en):Annual report 2007 of the FT-TA3/128 project Language and development environment for microprocessor design
Pages:1-31
Place:Brno, CZ
Year:2007
Publisher:Department of Information Systems FIT BUT
Keywords
SoC, ASIP, MSI, programming a simulation tool
Annotation
The annual report describes designed principles that were applied in created tools of the research project.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Karel Masa{\v{r}}{\'{i}}k and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Hru{\v{s}}ka and Du{\v{s}}an Kol{\'{a}}{\v{r}} and
	Roman Luk{\'{a}}{\v{s}}},
   title = {Ro{\v{c}}n{\'{i}} zpr{\'{a}}va 2007 projektu
	FT-TA3/128 Jazyk a v{\'{y}}vojov{\'{e}}
	prost{\v{r}}ed{\'{i}} pro n{\'{a}}vrh
	mikroprocesoru},
   pages = {1--31},
   year = 2007,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Department of Information Systems FIT BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=8576}
}

Your IPv4 address: 18.206.15.215
Switch to https