Ing. David Bařina, Ph.D.

Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií (UPGM)
Zařazení:Technický pracovník
Funkce:
E-Mail:
Telefon:+420 54114-1404
Místnost:Pracovna doktorandů L203
Adresa:UPGM FIT VUT
Božetěchova 2
612 66 Brno
Researcher ID A-9035-2015
ORCID iD 0000-0003-0917-5512
Scopus Author ID 55973177900
Jabber:ibarina@jabber.fit.vutbr.cz
ORCID:https://orcid.org/0000-0003-0917-5512
Skype:lorddabler

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https