Ing. Václav Bartoą

Publikace

2016BARTO© Václav a KOŘENEK Jan. Evaluating Reputation of Internet Entities. In: Management and Security in the Age of Hyperconnectivity. Munich: Springer International Publishing, 2016, s. 132-136. ISBN 978-3-319-39813-6.
2015BARTO© Václav. Using Application-Aware Flow Monitoring for SIP Fraud Detection. In: Intelligent Mechanisms for Network Configuration and Security,. Ghent: Springer International Publishing, 2015, s. 87-99. ISBN 978-3-319-20033-0.
2014BARTO© Václav a ®ÁDNÍK Martin. An Analysis of Correlations of Intrusion Alerts in an NREN. In: 2014 IEEE 19th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD). Athény: IEEE Communications Society, 2014, s. 305-309. ISBN 978-1-4799-5725-5.
2013BARTO© Václav. Analýza sí»ového provozu pomocí statistik o provozu jednotlivých stanic. In: Počítačové architektury a diagnostika 2013. Teplá, 2013, s. 1-6.
 HOFSTEDE Rick, BARTO© Václav, SPEROTTO Anna a PRAS Aiko. Towards Real-Time Intrusion Detection for NetFlow and IPFIX. In: Proceedings of the 9th International Conference on Network and Service Management. Zürich: International Federation for Information Processing, 2013, s. 1-6. ISBN 978-3-901882-53-1.
2012BARTO© Václav a ®ÁDNÍK Martin. Framework for comparison of network anomaly detection algorithms. FIT-TR-2012-02, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012.
 BARTO© Václav. Detekce anomálií v datech o sí»ovém provozu. Trilobit. 2012, roč. 2012, č. 2, s. 1-6. ISSN 1804-1795.
 BARTO© Václav. Detekce anomálií v sí»ovém provozu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2012. Milovy: Fakulta informačních technologií ČVUT, 2012, s. 29-34. ISBN 978-80-01-05106-1.
2011BARTO© Václav a ®ÁDNÍK Martin. Hardware precomputation of entropy for anomaly detection. In: Proceedings of the 7th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. New York: IEEE Computer Society, 2011, s. 219-220. ISBN 978-0-7695-4521-9.

Zobrazit vąechny publikace

Vaąe IPv4 adresa: 54.158.52.166
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]