Ing. Jan Chaloupka

Projekty

2014Automatizovaná formální analýza a verifikace programů se složitými datovými a řídicími strukturami s předem neomezenou velikostí, GAČR - Standardní projekty, GA14-11384S, 2014-2016, ukončen
Řešitel: Vojnar Tomáš
Spoluřešitelé: Kofroň Jan
 Modern Taylor Series Method and Parallel Implementation of Numerical Methods for Large Systems, MŠMT ČR - AKTION Česká republika - Rakousko, Aktion, 2014-2015, ukončen
Řešitel: Kunovský Jiří
Spoluřešitelé: Chaloupka Jan, Kocina Filip, Šátek Václav
 Spolehlivost a bezpečnost v IT, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2486, 2014-2016, ukončen
Řešitel: Vojnar Tomáš
2013Verification of Infinite State Systems Based on Finite Automata, GAČR - Postdoktorandské granty, GP13-37876P, 2013-2015, ukončen
Řešitel: Holík Lukáš

Vaše IPv4 adresa: 35.153.135.60
Přepnout na https