Ing. Lukáš Charvát

CHARVÁT Lukáš, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. An Abstraction of Multi-Port Memories with Arbitrary Addressable Units. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2013. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2013, s. 460-468. ISBN 978-3-642-53855-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:An Abstraction of Multi-Port Memories with Arbitrary Addressable Units
Název (cs):Abstrakce víceportových pamětí s libovolnými adresovanými jednotkami
Strany:460-468
Sborník:Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2013
Konference:Fourteenth International Conference On Computer Aided Systems Theory
Řada knih:LNCS 8111
Místo vydání:Berlin Heidelberg, DE
Rok:2013
ISBN:978-3-642-53855-1
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
paměť, registrové pole, automatická formální verifikace, model checking
Anotace
Článek popisuje přístup pro automatické generování abstraktních modelů pamětí, které mohou být využity pro efektivní verifikaci hardware. Prezentovaný přístup uvažuje možnost adresování dat o různých velikostech jako jsou např. slabiky, slova nebo dvojslova. Technika je také použitelná pro paměti s více čtecími a zápisovými porty, paměti s nulovým nebo jednotkovým zpožděním zápisu či čtení a umožňuje modelovat paměť s náhodným počátečním stavem, čímž je docíleno možnosti verifikovat daný návrh pro všechny možné počáteční konfigurace paměti. Popsaná abstrakce umožňuje modelovat rozměrná registrová pole a paměti takovým způsobem, který významně redukuje stavový prostor, jež je prohledáván v průběhu verifikace.
Abstrakt
The paper describes a technique for automatic generation of abstract models of memories that can be used for efficient formal verification of hardware designs. Our abstraction allows large register-files and memories to be represented in a way that dramatically reduces the state space to be explored during the verification.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Charv{\'{a}}t and Ale{\v{s}}
	Smr{\v{c}}ka and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
  title = {An Abstraction of Multi-Port Memories with
	Arbitrary Addressable Units},
  pages = {460--468},
  booktitle = {Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2013},
  series = {LNCS 8111},
  year = 2013,
  location = {Berlin Heidelberg, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-53855-1},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10352}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https