Ing. Adam Crha

Publikace

2018CRHA Adam, ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. Towards novel format for representation of polymorphic circuits. In: 13th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS). Taormina: IEEE Circuits and Systems Society, 2018, s. 1-2. ISBN 978-1-5386-5290-9.
2017CRHA Adam, ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. Synthesis tool for design of complex polymorphic circuits. In: 2017 12th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS). Palma de Mallorca: IEEE Circuits and Systems Society, 2017, s. 149-154. ISBN 978-1-5090-6376-5.
 ŠIMEK Václav, NEVORAL Jan, CRHA Adam a RŮŽIČKA Richard. Towards Design Flow for Space-Efficient Implementation of Polymorphic Circuits Based on Ambipolar Components. ElectroScope. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, roč. 11, č. 1, s. 1-10. ISSN 1802-4564.
2016CRHA Adam, RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. Novel Approach to Synthesis of Logic Circuits Based on Multifunctional Components. Journal of Electrical Engineering. Berlin: Walter de Gruyter, 2016, roč. 67, č. 1, s. 29-35. ISSN 1339-309X.
 CRHA Adam. Polymorfní elektronika a metody syntézy. In: Počítačové architektury & diagnostika Česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016, s. 93-97. ISBN 978-80-214-5376-0.
 OTÁHAL Alexandr, ŠIMEK Václav, CRHA Adam, RŮŽIČKA Richard a SZENDIUCH Ivan. Innovative Methods in Activation Process of Through-hole Plating. Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2016, roč. 60, č. 4, s. 217-222. ISSN 2064-5279.
 TESAŘ Radek, ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard a CRHA Adam. Design of Polymorphic Operators for Efficient Synthesis of Multifunctional Circuits. Journal of Computer and Communications. Wuhan: Scientific Research Publishing, 2016, roč. 4, č. 15, s. 151-159. ISSN 2327-5227.
 ŠIMEK Václav, STŘÍTESKÝ Stanislav, ŘEZNÍČEK Michal, CRHA Adam a RŮŽIČKA Richard. Towards Implementation of Logic Circuits Based on Intrinsically Reconfigurable Organic Transistors. In: Proceedings of the 6th Electronics System-Integration Technology Conference. Grenoble: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 1-6. ISBN 978-1-5090-1401-9.
 ŠIMEK Václav, TESAŘ Radek, RŮŽIČKA Richard a CRHA Adam. Modelling and Physical Implementation of Ambipolar Components Based on Organic Materials. In: Proceedings of the 28th International Conference on Microelectronics (ICM 2016). Cairo: IEEE Circuits and Systems Society, 2016, s. 341-344. ISBN 978-1-5090-5721-4.
2015CRHA Adam, RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. On the Synthesis of Multifunctional Logic Circuits. In: Abstracts Proceedings of International FLASH Conference. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2015, s. 52-53. ISBN 978-80-214-5270-1.
 CRHA Adam, RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. Synthesis Methodology of Polymorphic Circuits Using Polymorphic NAND/NOR Gates. In: Proceedings on UKSim-AMSS 17th International Conference on Computer Modelling ans Simulation. Cambridge: IEEE Computer Society, 2015, s. 612-617. ISBN 978-1-4799-8713-9.
 ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard a CRHA Adam. Toward Efficient Synthesis Method of Multifunctional Logic Circuits. In: Proceedings of the 27th International Conference on Microelectronics (ICM 2015). Casablanca: IEEE Computer Society, 2015, s. 21-24. ISBN 978-1-4673-8759-0.
 ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard, CRHA Adam, ŘEZNÍČEK Michal a BURŠÍK Martin. Reconfigurable Digital Circuits Based on Chip Expander with Integrated Temperature Regulation. Journal of Computer and Communications. Wuhan: Scientific Research Publishing, 2015, roč. 3, č. 11, s. 169-175. ISSN 2327-5227.
2014TESAŘ Radek, ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard a CRHA Adam. Polymorphic Electronics Based on Ambipolar OFETs. In: EDS 2014 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 106-111. ISBN 978-80-214-4985-5.
 ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard, CRHA Adam a TESAŘ Radek. Implementation of a Cellular Automaton with Globally Switchable Rules. In: 11th International Conference on Cellular Automata for Research and Industry, ACRI 2014. Cham: Springer Science+Business Media B.V.,, 2014, s. 378-387. ISBN 978-3-319-11519-1.

Zobrazit všechny publikace

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29
Přepnout na https