Ing. Michaela Drahošová

DRAHOŠOVÁ Michaela. Koevoluční algoritmus v kartézském genetickém programování. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 123-128. ISBN 978-80-261-0270-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Koevoluční algoritmus v kartézském genetickém programování
Název (en):Coevolutionary Algorithm in Cartesian Genetic Programming
Strany:123-128
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2013
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2013
ISBN:978-80-261-0270-0
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
Evolutionary algorithm, cartesian genetic programming, coevolution.
Anotace
Evoluční návrh pomocí kartézského genetického programování je výpočetně
velmi náročné metoda návrhu (stejně jako evoluční návrh obecně). V tomto příspěvku je představena metoda začlenění koevolučních mechanismů do kartézského genetického programování za účelem snížení výpočetní náročnosti tohoto procesu. Experimentální vyhodnocení probíhá v úlohách evolučního návrhu obrazových filtrů a symbolické regrese, kde je pomocí koevolučních mechanismů dosaženo průměrně trojnásobného zrychlení.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michaela Draho{\v{s}}ov{\'{a}}},
   title = {Koevolu{\v{c}}n{\'{i}} algoritmus v kart{\'{e}}zsk{\'{e}}m
	genetick{\'{e}}m programov{\'{a}}n{\'{i}}},
   pages = {123--128},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika PAD 2013},
   year = {2013},
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-261-0270-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10378}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.166.141.69
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]