Príklad výstupu skriptov nrsr.sk.parser: https://github.com/michalfapso/nrsr.sk.parser

datum CPT Poslanec Dokumenty Nazov Hlasovanie
19.06.2012
13:05:35
Prezentácia 1 ( 9 1 1 ) Návrh neprešiel
19.06.2012
13:18:11
Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hlinu. 2 ( 130 1 4 ) Návrh prešiel
19.06.2012
13:19:22
Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mikloška.. 3 ( 60 3 75 ) Návrh neprešiel
19.06.2012
13:20:05
Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Figeľa. 4 ( 47 77 5 ) Návrh neprešiel
19.06.2012
13:20:39
Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Miškova. 5 ( 138 1 0 ) Návrh prešiel
19.06.2012
13:21:14
Zrušené hlasovanie. 6 ( 64 1 0 ) Návrh prešiel
19.06.2012
13:21:59
Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Nicholsonovej. 7 ( 129 4 4 ) Návrh prešiel
19.06.2012
13:22:42
Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh podpredsedníčky NR SR Laššákovej. 8 ( 80 57 1 ) Návrh prešiel
19.06.2012
13:23:25
Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Martvoňa. 9 ( 80 50 9 ) Návrh prešiel
19.06.2012
13:24:14
Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Viskupiča. 10 ( 139 0 0 ) Návrh prešiel
19.06.2012
13:25:32
Hlasovanie o programe 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. 11 ( 89 4 44 ) Návrh prešiel
19.06.2012
17:37:58
Hlasovanie o námietke posl. Chrena. 24 ( 42 78 7 ) Návrh neprešiel
21.06.2012
17:24:33
Hlasovanie o tom, aby sa pokračovalo v rokovaní aj po 19.00 hod. až do ukončenia rozpravy k tlači číslo 42 programu schôdze. 50 ( 77 5 0 ) Návrh prešiel
22.06.2012
11:09:54
Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Sulíka - odložiť hlasovanie o tlači 42. 51 ( 51 33 58 ) Návrh neprešiel
22.06.2012
11:10:43
Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Procházku - aby minister zahraničných vecí poskytol informáciu o obsahu rokovaní 10 ministrov zahraničných vecí. 52 ( 144 0 0 ) Návrh prešiel
22.06.2012
11:35:04
Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu parlamentu Figeľa - odložiť hlasovanie k tlači 42 na koniec 3. schôdze Národnej rady Slovesnkej republiky. 53 ( 54 77 11 ) Návrh neprešiel
26.06.2012
17:15:44
Zrušené hlasovanie. 81 ( 108 0 6 ) Návrh prešiel
28.06.2012
17:53:19
Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Hlinu. 118 ( 15 62 37 ) Návrh neprešiel
28.06.2012
18:45:48
Hlasovanie o tom, aby sa o tlačiach číslo 44, 103, 104, 105, 106 a 61 hlasovalo tajne. 119 ( 77 21 19 ) Návrh prešiel
26.06.2012
11:07:43
21 Správa
Správa o činnosti verejného ochrancu práv (tlač 21). Hlasovanie o návrhu uznesenia. 61 ( 139 0 0 ) Návrh prešiel
26.06.2012
11:08:39
22 Úvodná strana
Správa
Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2011 (tlač 22). Hlasovanie o návrhu uznesenia. 62 ( 140 0 0 ) Návrh prešiel
26.06.2012
11:04:21
23 Úvodná strana
Správa
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2011 (tlač 23). Hlasovanie o návrhu uznesenia. 57 ( 135 0 0 ) Návrh prešiel
26.06.2012
11:14:10
26 Úvodná strana
Správa
Správa o stave vysielania v Slovenskej republiky a o činnosti Rady pre vysielanie retransmisiu za rok 2011 (tlač 26). Hlasovanie o návrhu uznesenia. 67 ( 139 0 0 ) Návrh prešiel
20.06.2012
17:07:43
28 Richarda RAŠIHO Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa - všeobecná časť
Dôvodová správa - osobitná časť
Doložka vplyvov
Doložka zlučiteľnosti
Stanovisko MF SR
Stanovisko vlády SR
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1-9, 11-24, 26-28, 30-42, 45, 46, 52-62, 64-66. 29 ( 137 0 0 ) Návrh prešiel
20.06.2012
17:08:29
body 43, 69. 30 ( 61 80 0 ) Návrh neprešiel
20.06.2012
17:09:08
body 47 - 50. 31 ( 83 22 36 ) Návrh prešiel
20.06.2012
17:09:47
bod 67. 32 ( 93 33 15 ) Návrh prešiel
20.06.2012
17:10:23
bod 68. 33 ( 129 1 12 ) Návrh prešiel
20.06.2012
17:11:24
bod 44. 34 ( 0 132 7 ) Návrh neprešiel
20.06.2012
17:12:14
Hlasovanie o návrhu na skrátenie lehoty na prerokovanie. 35 ( 131 0 12 ) Návrh prešiel
20.06.2012
17:13:18
Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mihál. 36 ( 61 81 1 ) Návrh neprešiel
20.06.2012
17:13:54
Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Müllerová. 37 ( 128 0 13 ) Návrh prešiel
20.06.2012
17:14:30
Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Blanár. 38 ( 83 19 40 ) Návrh prešiel
20.06.2012
17:15:50
Hlasovanie o námietke posl. Mihála. 39 ( 57 82 2 ) Návrh neprešiel
20.06.2012
17:16:34
Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. 40 ( 96 11 36 ) Návrh prešiel
20.06.2012
17:17:24
tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. 41 ( 94 17 33 ) Návrh prešiel
19.06.2012
17:20:33
29 Maroša KONDRÓTA a Andreja KOLESÍKA Úvodná strana
Návrh zákona
Stanovisko MF SR
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA a Andreja KOLESÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Chrena, aby sa nepokračovalo v rokovaní o návrhu zákona. 12 ( 43 77 16 ) Návrh neprešiel
19.06.2012
17:22:02
Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1,2,4,5,6,7 a 8. 13 ( 105 0 34 ) Návrh prešiel
19.06.2012
17:22:38
Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 3. 14 ( 1 115 25 ) Návrh neprešiel
19.06.2012
17:23:14
Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. 15 ( 97 20 24 ) Návrh prešiel
19.06.2012
17:23:56
tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. 16 ( 95 27 19 ) Návrh prešiel
20.06.2012
17:19:41
30 Ľubomíra VÁŽNEHO Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Stanovisko MF SR
Stanovisko vlády SR
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra VÁŽNEHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 30) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Chrena - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. 42 ( 55 80 5 ) Návrh neprešiel
20.06.2012
17:20:22
Hlasovanie o návrhu na skrátenie lehoty na prerokovanie. 43 ( 100 20 23 ) Návrh prešiel
20.06.2012
17:21:02
Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1-4. 44 ( 116 9 19 ) Návrh prešiel
20.06.2012
17:21:42
Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 5 a 6. 45 ( 0 118 23 ) Návrh neprešiel
20.06.2012
17:22:18
Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 7. 46 ( 0 100 43 ) Návrh neprešiel
20.06.2012
17:22:58
Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Vážny. 47 ( 89 30 25 ) Návrh prešiel
20.06.2012
17:23:37
Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. 48 ( 104 13 27 ) Návrh prešiel
20.06.2012
17:24:22
tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. 49 ( 97 24 23 ) Návrh prešiel
26.06.2012
11:15:55
36 Úvodná strana
Uznesenie
Predkladacia správa
Správa - obal
Správa - obsah
Správa
Dodatok správy audítora
Príloha č. 1 - Prehľad počtu súdnych sporov fondu v roku 2011
Príloha č. 2 - Prehľad súdnych sporov, pri ktorých v prípade neúspechu bude fond zaviazaný k úhrade sumy vo výške 17.000 Eur a viac vrátane trov konania
Príloha č. 17 - Správa nezávislého audítora
Príloha č. 3 - Prehľad o nájomných zmluvách a úhrade nájomného za poľnohospodársku pôdu na poľnohospodársky účel k 31. 12. 2011
Príloha č. 4 - Prehľad o nájomných zmluvách a úhrade nájomného za poľnohospodársku pôdu na iný ako poľnohospodársky účel k 31. 12. 2011
Príloha č. 5 - Prehľad o nájomných zmluvách a úhrade nájomného za výkon práva poľovníctva ku dňu 31. 12. 2011
Príloha č. 6 - Prehľad o nájomných zmluvách prenajímaných pozemkovým spoločenstvám na účely lesného hospodárstva a poľnohospodárstva ku dňu 31. 12. 2011
Príloha č. 7 - Prehľad zmlúv o prevode správy a vlastníctva nehnuteľností fondu uzatvorených od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011
Príloha č. 8 - Prehľad rozhodnutí o priznaní práv na náhradu a poskytnutých náhrad v zmysle zákona č. 503/2003 Z. z.
Príloha č. 9 - Prehľad rozhodnutí o priznaní práv na náhradu a poskytnutých náhrad podľa regionálnych odborov fondu v zmysle zákona č. 229/1991 Zb.
Príloha č. 10 - Prehľad poskytnutých náhrad bezodplatným prevodom vlastníctva k pozemkov
Príloha č. 11 - Prehľad poskytnutých náhrad finančnou hotovosťou
Príloha č. 12 - Prehľad o stave riešenia projektov pozemkových úprav a registrov
Príloha č. 13 - Stav operatívno-technickej evidencie pozemkov k 31. 10. 2011
Príloha č. 15 - Finančné úhrady fondu v konaní ROEP podľa § 10 zákona č.180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov v roku 2011
Výročná správa Slovenského pozemkového fondu za rok 2011 (tlač 36). Hlasovanie o návrhu uznesenia. 69 ( 138 0 0 ) Návrh prešiel
26.06.2012
11:11:51
39 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Predkladacia správa
Návrh účtovnej závierky
Príloha - Súvaha k 31. 12. 2011 a Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2011
Príloha - Stanovisko Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2011
Príloha - Tabuľky a graf
Uznesenie vlády SR
Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2011 (tlač 39). Hlasovanie o návrhu uznesenia. 65 ( 138 0 0 ) Návrh prešiel
26.06.2012
17:20:36
40 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Návrh štátneho záverečného účtu
Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2011
Tabuľka č. 2 - Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2011
Tabuľka č. 3 - Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2011
Tabuľka č. 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2011 – záväzné ukazovatele
Tabuľka č. 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2011
Tabuľka č. 6 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2011
Tabuľka č. 7 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2011
Tabuľka č. 8 - Bežné transfery za rok 2011
Tabuľka č. 9 - Kapitálové výdavky za rok 2011
Tabuľka č. 10 - Finančné operácie na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2011
Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2011
Tabuľka č. 12 - Výdavky štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2011
Tabuľka č. 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2011
Tabuľka č. 14 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2011
Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2011
Tabuľka č. 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR
Tabuľka č. 17 - Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR
Tabuľka č. 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2011
Tabuľka č. 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2011 a 2010
Tabuľka č. 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2011
Tabuľka č. 21 - Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2011
Tabuľka č. 22, 24, 25 a 26
Tabuľka č. 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2011
Tabuľka č. 27 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2011
Tabuľka č. 28 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2011
Tabuľka č. 29 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie za rok 2011
Tabuľka č. 30 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2011
Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2011 (tlač 40). Hlasovanie o návrhu uznesenia. 82 ( 135 0 3 ) Návrh prešiel
22.06.2012
11:36:30
42 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Predkladacia správa
Zmluva v slovenskom jazyku
Zmluva v anglickom jazyku
Návrh uznesenia z 21. 6. 2012
Návrh uznesenia Daniela Lipšica z 21. 6. 2012
Návrh uznesenia z 21. 6. 2012 - Odôvodnenie
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou (tlač 42) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. 54 ( 118 20 5 ) Návrh prešiel
22.06.2012
11:37:19
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou (tlač 42) . Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktoré podal podpredseda parlamentu Figeľ. 55 ( 60 2 80 ) Návrh neprešiel
22.06.2012
11:37:59
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou (tlač 42). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktoré podal posl. Lipšic. 56 ( 61 2 80 ) Návrh neprešiel
26.06.2012
17:11:21
43 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Predkladacia správa
Návrh na vyslovenie súhlasu
Doložka prednosti
Uznesenie vlády SR
Príloha č. 1 - Rezolúcia č. 137
Príloha č. 2 - Rezolúcia č. 138
Príloha č. 1 - Resolution No. 137
Príloha č. 3 - Resolution No. 137
Príloha č. 4 - Resolution No. 138
Príloha č. 5 - Vyhlásenie o prijatí / Declaration of Acceptance
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenami Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (tlač 43) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. 80 ( 136 0 3 ) Návrh prešiel
02.07.2012
17:45:00
44 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Návrh na voľbu člena rady
Návrh na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (tlač 44). tajné hlasovanie
27.06.2012
17:15:22
46 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Predkladacia správa
Medzinárodná zmluva
Doložka prednosti
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave (tlač 46) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. 97 ( 137 0 0 ) Návrh prešiel
26.06.2012
11:12:48
47 Úvodná strana
Správa
Správa o činnosti a hospodárení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2011 (tlač 47). Hlasovanie o návrhu uznesenia. 66 ( 139 0 0 ) Návrh prešiel
19.06.2012
17:41:03
48 Úvodná strana
Predkladacia správa
Návrh uznesenia
Návrh na odvolanie a na voľbu
Návrh na odvolanie členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky a na voľbu predsedu a ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky (tlač 48). Hlasovanie o odvolaní členov Bertalana Bónu a Jaroslava Ivana. 25 ( 87 10 34 ) Návrh prešiel
19.06.2012
17:41:56
Hlasovanie o voľbe Daniela Végha do funkcie predsedu. 26 ( 135 0 4 ) Návrh prešiel
19.06.2012
17:42:36
Hlasovanie o voľbe Martina Kráľa za člena. 27 ( 106 0 33 ) Návrh prešiel
19.06.2012
17:43:15
Hlasovanie o voľbe Vladimíra Liššáka za člena. 28 ( 104 0 34 ) Návrh prešiel
26.06.2012
11:16:53
49 Úvodná strana
Informácia
Uznesenie Výboru NR SR pre financie a rozpočet
Príloha č. 1 - Zoznam všetkých aktuálne registrovaných politických strán a politických hnutí v Slovenskej republike
Príloha č. 2 - Zoznam politických strán a politických hnutí v Slovenskej republike povinných predložiť výročnú správu za rok 2011
Príloha č. 3 - Zoznam politických strán a politických hnutí, ktoré predložili Národnej rade Slovenskej republiky výročnú správu za rok 2011 k 30. aprílu 2012
Príloha č. 4 - Zoznam politických strán a politických hnutí, ktoré nepredložili Národnej rade Slovenskej republiky výročnú správu za rok 2011 k 30. aprílu 2012
Príloha č. 5 - Zoznam politických strán a politických hnutí, ktoré boli požiadané o odstránenie zistených nedostatkov za rok 2011, najneskôr do 30. júna 2012
Príloha č. 6 - Zoznam audítorov vyžrebovaných pre politické strany na rok 2011
Príloha č. 7 - Stav zmlúv A s PS - audit za rok 2011 k 29.5.2012
Príloha č. 8 - Prehľad rozhodnutí o uložení pokuty za porušenie §30 ods.5 zákona č. 85/2005 Z. z . o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v roku 2010
Príloha č. 8 - Prehľad rozhodnutí o uložení pokuty za porušenie §30 ods.5 zákona č. 85/2005 Z. z . o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v roku 2011
Príloha č. 8 - Prehľad rozhodnutí o uložení pokuty za porušenie §30 ods.5 zákona č. 85/2005 Z. z . o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v roku 2009
Príloha č. 9 - Prehľad o majetku, záväzkoch, príjmoch, výdavkoch a daroch politických strán a politických hnutí v roku 2011
Informácia o predložení výročných správ politických strán a politických hnutí za rok 2011 (tlač 49). Hlasovanie o návrhu uznesenia. 70 ( 139 0 1 ) Návrh prešiel
26.06.2012
11:17:48
50 Úvodná strana
Správa
Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2011 (tlač 50). Hlasovanie o návrhu uznesenia. 71 ( 132 0 6 ) Návrh prešiel
28.06.2012
17:19:07
52 Interpelácia č. 1 Tlač č. 52
Interpelácia č. 2 Tlač č. 52
Interpelácia č. 3 Tlač č. 52
Interpelácia - zoznam Tlač č. 52
Odpoveď na interpeláciu č. 1 Tlač č. 52
Odpoveď na interpeláciu č. 2 Tlač č. 52
Odpoveď na interpelláciu č. 3 Tlač č. 52
Odpovede na itnerpelácie - zoznam Tlač č. 52
Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 52). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým NR SR berie na vedomie odpovede členov vlády na interpeláciu poslancov. 112 ( 94 0 49 ) Návrh prešiel
27.06.2012
17:16:20
53 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Predkladacia správa
Medzinárodná zmluva v slovenskom jazyku
Medzinárodná zmluva v anglickom jazyku
Doložka vplyvov
Doložka prednosti
Uznesenie vlády SR č. 679/2011
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom z roku 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, ktorého nedeliteľnou súčasťou je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973 (tlač 53) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. 98 ( 137 0 1 ) Návrh prešiel
27.06.2012
17:17:09
54 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Predkladacia správa
Medzinárodná zmluva v slovenskom jazyku
Medzinárodná zmluva v anglickom jazyku
Doložka vplyvov
Doložka prednosti
Uznesenie vlády SR č. 157/2011
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej (tlač 54) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. 99 ( 135 0 0 ) Návrh prešiel
27.06.2012
17:17:52
55 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Predkladacia správa
Medzinárodná zmluva v slovenskom jazyku
Medzinárodná zmluva v anglickom jazyku
Doložka vplyvov
Doložka prednosti
Uznesenie vlády SR č. 5/2012
Uznesenie vlády SR č. 680/2011
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenami Ústavy ITU prijatými na Konferencii vládnych splnomocnencov 2010 Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) v dňoch 4. až 22. októbra 2010 v Guadalajare (Mexiko) v znení vyhlásení a výhrad, ktoré týmto dokumentom prijme Slovenská republika (tlač 55) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. 100 ( 137 0 0 ) Návrh prešiel
27.06.2012
17:18:34
56 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Predkladacia správa
Medzinárodná zmluva v slovenskom jazyku
Medzinárodná zmluva v anglickom jazyku
Doložka vplyvov
Doložka prednosti
Uznesenie vlády SR č. 6/2012
Uznesenie vlády SR č. 681/2011
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenami Dohovoru ITU prijatými na Konferencii vládnych splnomocnencov 2010 Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) v dňoch 4. až 22. októbra 2010 v Guadalajare (Mexiko) v znení vyhlásení a výhrad, ktoré týmto dokumentom prijme Slovenská republika (tlač 56) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. 101 ( 137 0 0 ) Návrh prešiel
27.06.2012
17:19:34
57 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Predkladacia správa
Medzinárodná zmluva v slovenskom jazyku
Medzinárodná zmluva v anglickom jazyku
Doložka vplyvov
Doložka prednosti
Uznesenie vlády SR č. 678/2011
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkom č. 1 k Dohode medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc (tlač 57) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. 102 ( 135 0 0 ) Návrh prešiel
26.06.2012
11:05:20
58 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Predkladacia správa
Návrh výročnej správy
Príloha - Majetkové účasti fondu k 31. 12. 2011
Stanovisko nezávislého audítora
Návrh výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2011 (tlač 58). Hlasovanie o návrhu uznesenia. 58 ( 137 0 0 ) Návrh prešiel
26.06.2012
11:06:06
59 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Predkladacia správa
Návrh ročnej účtovnej závierky
Príloha - Súvaha k 31. 12. 2011
Príloha - Výkaz o tvorbe a použití majetku k 31. 12. 2011
Príloha - Výkaz o nákladoch na správnu činnosť k 31. 12. 2011
Príloha - Poznámky účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2011
Príloha - Správa nezávislého audítora
Návrh ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2011 (tlač 59). Hlasovanie o návrhu uznesenia. 59 ( 137 0 0 ) Návrh prešiel
26.06.2012
11:09:48
60 Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa - všeobecná časť
Dôvodová správa - osobitná časť
Doložka vplyvov
Doložka zlučiteľnosti
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2010/84/EÚ
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 60) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 63 ( 98 1 40 ) Návrh prešiel
26.06.2012
11:10:56
Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. 64 ( 138 0 2 ) Návrh prešiel
28.06.2012
18:54:00
61 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Predkladacia správa
Životopis kandidáta
Súhlas s kandidatúrou
Návrh na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (tlač 61). tajné hlasovanie
26.06.2012
11:15:06
63 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Predkladacia správa
Správa
Výročná správa Ústavu pamäti národa za rok 2011 (tlač 63). Hlasovanie o návrhu uznesenia. 68 ( 136 0 2 ) Návrh prešiel
28.06.2012
17:13:18
64 Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Stanovisko MF SR
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 64) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 106 ( 140 0 1 ) Návrh prešiel
28.06.2012
17:14:27
Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. 107 ( 141 0 0 ) Návrh prešiel
28.06.2012
17:15:18
65 Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Stanovisko MF SR
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 65) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 108 ( 141 0 0 ) Návrh prešiel
28.06.2012
17:16:06
Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. 109 ( 141 0 0 ) Návrh prešiel
27.06.2012
17:09:23
66 Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2009/72/ES
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2009/73/ES
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2005/89/ES
Doložka vplyvov
Doložka zlučiteľnosti
Doložka vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Doložka vplyvov na podnikateľské prostredie
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva stanovenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon štátnej správy
Vládny návrh zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 66) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 90 ( 117 11 10 ) Návrh prešiel
27.06.2012
17:10:15
Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. 91 ( 133 0 3 ) Návrh prešiel
27.06.2012
17:11:09
67 Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2009/72/ES
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2009/72/ES
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2009/72/ES
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2009/73/ES
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2005/89/ES
Doložka vplyvov
Doložka zlučiteľnosti
Doložka vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Doložka vplyvov na podnikateľské prostredie
Doložka finančných vplyvov
Návrh vyhlášky - Tézy k návrhu vyhlášky ÚRSO o náležitostiach návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete
Návrh vyhlášky - Tézy k návrhu vyhlášky ÚRSO o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu ÚRSO
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú pravidlá trhu s elektrinou
Návrh vyhlášky o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií
Návrh vyhlášky o spôsobe vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsobe vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z tejto evidencie
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú pravidlá trhu s plynom
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb v plynárenstve
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom
Návrh vyhlášky o náležitostiach žiadosti a o dokladoch o udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a zásobníka pre nové významné plynárenské zariadenie alebo zrekonštruované plynárenské zariadenie
Vládny návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach (tlač 67) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu vrátiť návrh zákona na dopracovanie. 92 ( 54 84 1 ) Návrh neprešiel
27.06.2012
17:11:44
Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 93 ( 81 46 9 ) Návrh prešiel
27.06.2012
17:12:37
Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. 94 ( 125 0 10 ) Návrh prešiel
27.06.2012
17:23:06
68 Arpáda ÉRSEKA, Gábora GÁLA a Tibora BASTRNÁKA Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Stanovisko MF SR
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Arpáda ÉRSEKA, Gábora GÁLA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona o príspevku za zásluhy v športovej oblasti (tlač 68) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Kubánka - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. 105 ( 81 49 7 ) Návrh prešiel
28.06.2012
17:17:07
71 Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Doložka zlučiteľnosti
Stanovisko MF SR
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy HORVÁTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 71) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 110 ( 60 14 68 ) Návrh neprešiel
28.06.2012
17:24:15
72 Ivana ŠTEFANCA a Pavla FREŠA Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Stanovisko MF SR
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA a Pavla FREŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 72) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 116 ( 140 0 2 ) Návrh prešiel
28.06.2012
17:24:59
Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. 117 ( 141 0 0 ) Návrh prešiel
26.06.2012
11:06:52
74 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Predkladacia správa
Vlastný materiál
Vlastný návrh
Príloha b
Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b / zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 74). Hlasovanie o návrhu uznesenia. 60 ( 132 0 5 ) Návrh prešiel
26.06.2012
17:05:27
75 Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2008/8/ES
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2010/45/EÚ
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 75) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Chrena, vrátiť návrh zákona na dopracovanie. 75 ( 35 80 24 ) Návrh neprešiel
26.06.2012
17:06:07
Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 76 ( 90 7 42 ) Návrh prešiel
26.06.2012
17:07:06
Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. 77 ( 132 0 7 ) Návrh prešiel
26.06.2012
17:09:03
76 Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Vládny návrh zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 76) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 78 ( 89 40 9 ) Návrh prešiel
26.06.2012
17:10:25
Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. 79 ( 130 2 5 ) Návrh prešiel
28.06.2012
17:18:22
77 Juraja DROBU a Martina POLIAČIKA Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Doložka zlučiteľnosti
Stanovisko MF SR
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja DROBU a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 77) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 111 ( 17 37 89 ) Návrh neprešiel
02.07.2012
17:09:31
78 Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Stanovisko MF SR
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA, Jozefa VISKUPIČA a Miroslava KADÚCA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 78) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 124 ( 25 84 23 ) Návrh neprešiel
19.06.2012
17:25:14
79 Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa - všeobecná časť
Dôvodová správa - osobitná časť
Návrh vyhlášky o základnom bankovom produkte
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 79) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Kollára, aby sa nepokračovalo v rokovaní o návrhu zákona. 17 ( 54 82 5 ) Návrh neprešiel
19.06.2012
17:26:10
Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 18 ( 83 35 20 ) Návrh prešiel
19.06.2012
17:27:18
Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. 19 ( 113 2 25 ) Návrh prešiel
19.06.2012
17:28:24
80 Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa - všeobecná časť
Dôvodová správa - osobitná časť
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 80) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Kollára, aby sa nepokračovalo v rokovaní o návrhu zákona. 20 ( 55 82 4 ) Návrh neprešiel
19.06.2012
17:29:06
Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 21 ( 90 40 11 ) Návrh prešiel
19.06.2012
17:30:16
Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. 22 ( 116 0 25 ) Návrh prešiel
26.06.2012
17:21:37
81 Úvodná strana
Predkladacia správa
Príloha - Životopis kandidáta
Príloha - Čestné vyhlásenie
Návrh na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska (tlač 81). Hlasovanie o tom, aby sa hlasovalo tajne. 83 ( 85 35 17 ) Návrh prešiel
27.06.2012
17:13:32
83 Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2002/19/ES
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (tlač 83) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 95 ( 130 0 8 ) Návrh prešiel
27.06.2012
17:14:25
Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. 96 ( 137 0 1 ) Návrh prešiel
27.06.2012
17:06:06
84 Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 84) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Nicholsonovej, podpredsedkyne NR Jurinovej a posl. Polláka - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. 87 ( 55 82 1 ) Návrh neprešiel
27.06.2012
17:07:06
Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 88 ( 83 41 14 ) Návrh prešiel
27.06.2012
17:08:15
Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. 89 ( 126 0 10 ) Návrh prešiel
27.06.2012
17:20:47
85 Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Vládny návrh zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov (tlač 85) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 103 ( 111 18 7 ) Návrh prešiel
27.06.2012
17:21:49
Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. 104 ( 131 0 7 ) Návrh prešiel
28.06.2012
17:20:38
druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1až 5. 113 ( 118 15 7 ) Návrh prešiel
28.06.2012
17:21:32
druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Hrušovský, body 1 a 2. 114 ( 52 0 89 ) Návrh neprešiel
28.06.2012
17:22:56
tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. 115 ( 113 22 8 ) Návrh prešiel
02.07.2012
17:10:40
86 Lucie NICHOLSONOVEJ a Jozefa MIHÁLA Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa - všeobecná časť
Dôvodová správa - osobitná časť
Doložka vplyvov
Stanovisko MF SR
Doložka zlučiteľnosti
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Jozefa MIHÁLA na vydanie zákona o príspevku na bývanie (tlač 86) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 125 ( 54 78 5 ) Návrh neprešiel
03.07.2012
16:26:20
87 Andreja HRNČIARA a Martina POLIAČIKA Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Doložka zlučiteľnosti
Stanovisko MF SR
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja HRNČIARA a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 87) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 147 ( 49 4 75 ) Návrh neprešiel
02.07.2012
17:11:34
88 Lucie NICHOLSONOVEJ a Jozefa MIHÁLA Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa - všeobecná časť
Dôvodová správa - osobitná časť
Doložka vplyvov
Doložka zlučiteľnosti
Doložka vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Doložka sociálnych vplyvov
Doložka vplyvov na životné prostredie
Doložka finančných vplyvov
Doložka vplyvov na podnikateľské prostredie
Stanovisko MF SR
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Jozefa MIHÁLA na vydanie zákona o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 88) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Tomanovej - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. 126 ( 79 57 2 ) Návrh prešiel
02.07.2012
17:12:41
89 Pavla FREŠA a Jozefa MIKUŠA Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlučiteľnosti
Stanovisko MF SR
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla FREŠA a Jozefa MIKUŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 89) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 127 ( 134 0 2 ) Návrh prešiel
02.07.2012
17:13:54
Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. 128 ( 139 0 0 ) Návrh prešiel
02.07.2012
17:14:46
90 Martina FRONCA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Pavla ABRHANA Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlučiteľnosti
Stanovisko MF SR
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Pavla ABRHANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (tlač 90) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 129 ( 58 77 2 ) Návrh neprešiel
02.07.2012
17:15:53
92 Jána PODMANICKÉHO Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Stanovisko MF SR
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána PODMANICKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 92) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 130 ( 108 0 24 ) Návrh prešiel
02.07.2012
17:16:58
Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. 131 ( 135 0 1 ) Návrh prešiel
02.07.2012
17:17:55
93 Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Viliama NOVOTNÉHO Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Doložka zlučiteľnosti
Stanovisko MF SR
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 93) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 132 ( 43 78 16 ) Návrh neprešiel
03.07.2012
16:17:59
94 Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Viliama NOVOTNÉHO Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Doložka zlučiteľnosti
Stanovisko MF SR
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov (tlač 94) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 138 ( 31 74 23 ) Návrh neprešiel
03.07.2012
16:19:06
95 Alojza HLINU a Miroslava KADÚCA Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Stanovisko MF SR
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza HLINU a Miroslava KADÚCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 95) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Grečkovej - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. 139 ( 81 31 17 ) Návrh prešiel
03.07.2012
16:16:11
96 Miroslava BEBLAVÉHO Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Doložka zlučiteľnosti
Stanovisko MF SR
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 96) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 136 ( 128 0 0 ) Návrh prešiel
03.07.2012
16:17:02
Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. 137 ( 130 0 0 ) Návrh prešiel
03.07.2012
16:20:02
97 Martina CHRENA, Juraja MIŠKOVA, Daniela KRAJCERA a Jozefa KOLLÁRA Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Doložka zlučiteľnosti
Stanovisko MF SR
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina CHRENA, Juraja MIŠKOVA, Daniela KRAJCERA a Jozefa KOLLÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 97) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 140 ( 97 4 27 ) Návrh prešiel
03.07.2012
16:20:59
Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. 141 ( 115 1 14 ) Návrh prešiel
03.07.2012
16:21:53
98 Martina CHRENA Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Doložka zlučiteľnosti
Stanovisko MF SR
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina CHRENA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 98) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 142 ( 36 75 15 ) Návrh neprešiel
03.07.2012
16:22:45
99 Jozefa KOLLÁRA Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Doložka zlučiteľnosti
Stanovisko MF SR
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa KOLLÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 329/2011 Z. z. a o zmene zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 99) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 143 ( 37 67 21 ) Návrh neprešiel
03.07.2012
16:23:36
100 Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Doložka zlučiteľnosti
Stanovisko MF SR
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa KOLLÁRA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie (tlač 100) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 144 ( 34 73 22 ) Návrh neprešiel
03.07.2012
16:24:30
101 Eriky JURINOVEJ a Jozefa VISKUPIČA Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Stanovisko MF SR
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eriky JURINOVEJ a Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 101) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 145 ( 22 74 28 ) Návrh neprešiel
03.07.2012
16:25:27
102 Igora MATOVIČA, Eriky JURINOVEJ, Martina FECKA a Jozefa VISKUPIČA Úvodná strana
Návrh zákona
Dôvodová správa
Stanovisko MF SR
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA, Eriky JURINOVEJ, Martina FECKA a Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 102) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. 146 ( 54 1 75 ) Návrh neprešiel
28.06.2012
18:50:00
104 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Predkladacia správa
Návrh na voľbu členov
Návrh na voľbu členov Súdnej rady Slovenskej republiky (tlač 104). tajné hlasovanie
28.06.2012
18:52:00
105 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Predkladacia správa
Návrh na voľbu kandidátov na členov
Návrh na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov (tlač 105). tajné hlasovanie
28.06.2012
18:53:00
106 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Predkladacia správa
Návrh na voľbu kandidátov
Návrh na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov (tlač 106). tajné hlasovanie
19.06.2012
17:30:00
109 Návrh na voľbu predsedu a člena výboru
Návrh na voľbu predsedu a člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (tlač 109). tajné hlasovanie
19.06.2012
17:31:58
Hlasovanie o voľbe posl. Přidala za člena výboru. 23 ( 140 0 1 ) Návrh prešiel
27.06.2012
17:03:01
111 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Návrh na voľbu predsedu a členov rady
Návrh na voľbu predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (tlač 111). Voľbu predsedu - p. Ivan Šramko. 84 ( 132 0 4 ) Návrh prešiel
27.06.2012
17:03:47
Voľba člena - Ľudovít Ódor. 85 ( 137 0 0 ) Návrh prešiel
27.06.2012
17:04:29
Voľba člena - Michal Horváth. 86 ( 135 0 2 ) Návrh prešiel
26.06.2012
11:18:56
112 Úvodná strana
Návrh uznesenia
Odôvodnenie návrhu
Návrh na odvolanie generálnej riaditeľky Rozhlasu a televízie Slovenska Miloslavy Zemkovej z funkcie (tlač 112). Hlasovanie o vrátení návrhu do výboru na dopracovanie. 72 ( 59 81 0 ) Návrh neprešiel
26.06.2012
11:19:43
Hlasovanie o tom, aby sa hlasovalo tajne. 73 ( 83 54 2 ) Návrh prešiel
26.06.2012
18:00:00
tajné hlasovanie
26.06.2012
17:04:25
114 Úvodná strana
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov (tlač 114). Hlasovanie o návrhu na skrátené legislatívne konanie. 74 ( 109 18 9 ) Návrh prešiel