Ing. David Grochol

GROCHOL David. Evoluční hardware v síťových aplikacích. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016, s. 57-60. ISBN 978-80-214-5376-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Evoluční hardware v síťových aplikacích
Název (en):Evolvable hardware in network applications
Strany:57-60
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2016
Místo vydání:Bořetice, CZ
Rok:2016
ISBN:978-80-214-5376-0
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
síťová aplikace
lineární genetické programování
kartézské genetické programování
SDM
Anotace
Tento článek se zabývá využitím evolučních algoritmů v oblasti síťových aplikací. V rámci článku jsou představeny cíle disertační práce a dosavadní práce představující využití kartézského a lineárního genetického programování ve dvou případových studiích. První studie se zabývá klasifikací aplikačních protokolů v FPGA a druhá se věnuje návrhu speciální hašovací funkce pro síťové aplikace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {David Grochol},
   title = {Evolu{\v{c}}n{\'{i}} hardware v s{\'{i}}{\v{t}}ov{\'{y}}ch
	aplikac{\'{i}}ch},
   pages = {57--60},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika PAD 2016},
   year = {2016},
   location = {Bo{\v{r}}etice, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-5376-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11199}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.198.205.153
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]