RADEK HRANICKÝ

Kandidát do Akademického senátu VUT


Kdo jsem?

Jmenuji se Radek Hranický a na FITu působím již od roku 2009. Po úspěšném dokončení bakalářského a magisterského studia jsem se rozhodl pokračovat doktorským studijním programem. Zde se věnuji distribuovaným výpočtům ve forenzní analýze v rámci výzkumné skupiny NES@FIT.

Proč mě volit?

Řada spolužáků může namítnout, že „ten doktorand“ je spíše učitel než student a nebude bojovat za Tvá práva a zájmy. Ač mám u fakulty pracovní úvazek, jsem stále i student a na těch 5 let bakaláře i magistra jsem rozhodně nezapomněl :-) Nevěřící skeptiky z řad studentů snad přesvědčí mé reference níže.

Co mohu nabídnout, jsou především zkušenosti - a to v rámci působení jak v AS FIT, tak aktuálně v AS VUT a též v disciplinární komisi VUT. Troufám si říci, že jsem v minulosti při studiu řadě studentů poradil a pomohl řešit různorodé problémy.

Reference

 • Úspěšný boj za zachování třetích termínů zkoušek
  Všichni chceme kvalitní absolventy, ale omezování počtu termínů nepovažuji za šťastný způsob jak toho dosáhnout.
 • Úspěšný boj za zachování současného vzorce pro výpočet průměru
  Reforma po vzoru MUNI, kdy se započítávají všechny termíny zkoušek včetně neúspěšných pokusů, dle mého názoru více penalizuje nešikovné studenty, zatímco u šikovných žádné výhody nepřidává. Navíc by tento systém degradoval kreditové ohodnocení předmětů - předmět za 3 kredity dokončený na třetí pokus by měl větší váhu než předmět za 6 kreditů splněný na první pokus. Změna „za běhu“ navíc také není příliš košer.
 • Dojednání spolupráce FIT+FSI při pořádání akce Strojařské schody
  Technika FITu promítala záběry zadýchaných finalistů z cílové rovinky na displeje v hlavní hale. Do běhu za FIT se mi podařilo zapojit i naše vedení v čele s panem děkanem.
 • Zapojení v soutěži IFSP pro podporu studentských projektů
  V roce 2017 jsme vybrali 23 studentských kulturních, vzdělávacích a sportovních projektů, které získaly finanční podporu ve výši 367.500,- Kč.
 • Aktivní zapojení při přípravě portálu kariera.vut.cz
 • Opakovaná ativní spolupráce na Dni otevřených dveří
 • Spolupráce při pořádání akce Start@FIT
 • Společně s panem rektorem a ostatními senátory jsme svedli úspěšný boj za navýšení rozpočtu VŠ nejen pro doktorandská stipendia.

Cíle

 • Zvyšování kvality studia při zachování rozumné úrovně náročnosti
 • Zlepšování podmínek pro studenty - jak v oblasti studia, kolejí a menz, tak v oblasti kulturně-sociálního života
 • Prolomení bariéry „učitel-student“ a zlepšení vzájemné komunikace
 • Zviditelnění Studentské Unie FIT i na celouniverzitní úrovni
 • Zlepšení komunikace mezi SKAS VUT, SKAS FIT, SU FIT, studenty a akademiky
 • Více kachniček!

Jak volit

Volby proběhnou v úterý 31. října. Dostaneš se k nim hned z úvodní stránky WISu: https://wis.fit.vutbr.cz/FIT/st/volby.php


Kontakt