Ing. Radek Hrbáček

HRBÁČEK Radek a DRAHOŠOVÁ Michaela. Coevolutionary Cartesian Genetic Programming in FPGA. In: Advances in Artificial Life, ECAL 2013, Proceedings of the Twelfth European Conference on the Synthesis and Simulation of Living Systems. Cambridge: MIT Press, 2013, s. 431-438. ISBN 978-0-262-31709-2. Dostupné z: http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/ecal13/ch062.html
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Coevolutionary Cartesian Genetic Programming in FPGA
Název (cs):Koevoluční kartézské genetické programování v FPGA
Strany:431-438
Sborník:Advances in Artificial Life, ECAL 2013, Proceedings of the Twelfth European Conference on the Synthesis and Simulation of Living Systems
Konference:12th European Conference on Artificial Life
Místo vydání:Cambridge, US
Rok:2013
URL:http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/ecal13/ch062.html
ISBN:978-0-262-31709-2
DOI:10.7551/978-0-262-31709-2-ch062
Vydavatel:MIT Press
Klíčová slova
Cartesian genetic programming, coevolutionary algortihms, fitness modeling, hardware acceleration, FPGA.
Anotace
V tomto článku je představena hardwarová platoforma pro koevoluční kartézské genetické programování. Prezentovaný dvoupopulační koevoluční algoritmus zahrnuje implementaci prohledávacích algoritmů ve dvou MicroBlaze procesorech (jeden pro každou populaci) propojených AXI sběrnicí v Xilinx Virtex 6 FPGA. Kandidátní programy jsou ohodnoceny pomocí virtuálních rekonfigurovatelných obvodů. Experimentální výsledky v úloze evolučního návrhu obrazových filtrů ukazují, že pomocí představeného přístupu lze dosáhnout významné akcelerace (až 58) v porovnání s vysoce optimalizovanou softwarovou implementací.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Radek Hrb{\'{a}}{\v{c}}ek and Michaela
	Draho{\v{s}}ov{\'{a}}},
  title = {Coevolutionary Cartesian Genetic Programming in
	FPGA},
  pages = {431--438},
  booktitle = {Advances in Artificial Life, ECAL 2013, Proceedings of the
	Twelfth European Conference on the Synthesis and Simulation
	of Living Systems},
  year = 2013,
  location = {Cambridge, US},
  publisher = {MIT Press},
  ISBN = {978-0-262-31709-2},
  doi = {10.7551/978-0-262-31709-2-ch062},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10331}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https