Ing. Radek Hrbáček

RIPEL Tomáš, KREJSA Jiří, VĚCHET Stanislav, HRBÁČEK Jan, ONDROUŠEK Vít, HRBÁČEK Radek a SCHREIBER Petr. Presentation robot Advee. Engineering Mechanics. Praha: Association for Engineering Mechanics, 2012, roč. 18, č. 5, s. 307-322. ISSN 1802-1484.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Presentation robot Advee
Název (cs):Prezentační robot Advee
Strany:307-322
Kniha:Engineering Mechanics
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2012
Časopis:Engineering Mechanics, roč. 18, č. 5, Praha, CZ
ISSN:1802-1484
Vydavatel:Association for Engineering Mechanics
Klíčová slova
mobilní robot, rozhraní člověk-stroj, lokalizace
Anotace
Článek detailně popisuje prototyp autonomního mobilního robotu Advee, vyvinutého k prezentačním účelům. V článku jsou popsány mechanické, elektrické, senzorické a softwarové subsystémy společně s klíčovými algoritmy jako je lokalizace a plánování trajektories. Robot Advee úspěšně pracoval více než 600 hodin mezi běžnou populací, zkušenosti získané z provozu robotu článek uzavírají.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Ripel and Ji{\v{r}}{\'{i}} Krejsa and
	Stanislav V{\v{e}}chet and Jan Hrb{\'{a}}{\v{c}}ek and
	V{\'{i}}t Ondrou{\v{s}}ek and Radek Hrb{\'{a}}{\v{c}}ek and
	Petr Schreiber},
  title = {Presentation robot Advee},
  pages = {307--322},
  booktitle = {Engineering Mechanics},
  journal = {Engineering Mechanics},
  volume = {18},
  number = {5},
  year = {2012},
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Association for Engineering Mechanics},
  ISSN = {1802-1484},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10425}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.17.157
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]