Ing. Radek Hrbáček

RAJMIC Pavel, HRBÁČEK Radek, VESELÝ Vítězslav a ŠPIŘÍK Jan. Řídké reprezentace signálů: komprimované snímání. Elektrorevue - www.elektrorevue.cz. Brno: 2011, roč. 2011, č. 67, s. 1-6. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://elektrorevue.cz/cz/download/ridke-reprezentace-signalu--komprimovane-snimani/
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Řídké reprezentace signálů: komprimované snímání
Název (en):Sparse signal representations: compressed sensing
Strany:1-6
Kniha:Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2011
URL:http://elektrorevue.cz/cz/download/ridke-reprezentace-signalu--komprimovane-snimani/
Časopis:Elektrorevue - www.elektrorevue.cz, roč. 2011, č. 67, Brno, CZ
ISSN:1213-1539
Klíčová slova
zpracování signálů, řídkost, systémy lineárních rovnic, l1-relaxace, NSP, RIP, hladové algoritmy, komprimované snímání
Anotace
Článek se věnuje úvodu do tzv. komprimovaného snímání, což je jedna z důležitých aplikací voblasti řídkých reprezentací signálů.
Tento text přímo navazuje na článek stejných autorů s názvem Řídké reprezentace signálů: úvod do problematiky.
Článek obsahuje jak teoretický popis, tak několik numerických experimentů.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Pavel Rajmic and Radek Hrb{\'{a}}{\v{c}}ek and
	V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Vesel{\'{y}} and Jan
	{\v{S}}pi{\v{r}}{\'{i}}k},
  title = {{\v{R}}{\'{i}}dk{\'{e}} reprezentace sign{\'{a}}l{\r{u}}:
	komprimovan{\'{e}} sn{\'{i}}m{\'{a}}n{\'{i}}},
  pages = {1--6},
  booktitle = {Elektrorevue - Internetov{\'{y}} {\v{c}}asopis
	(http://www.elektrorevue.cz)},
  journal = {Elektrorevue - www.elektrorevue.cz},
  volume = {2011},
  number = {67},
  year = {2011},
  location = {Brno, CZ},
  ISSN = {1213-1539},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10426}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.81.254.212
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]