Ing. Radek Hrbáček

ŠPIŘÍK Jan, HRBÁČEK Radek, RAJMIC Pavel a VESELÝ Vítězslav. Řídké reprezentace signálů: úvod do problematiky. Elektrorevue - www.elektrorevue.cz. Brno: 2011, roč. 2011, č. 50, s. 1-10. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://elektrorevue.cz/cz/download/ridke-reprezentace-signalu--uvod-do-problematiky/
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Řídké reprezentace signálů: úvod do problematiky
Název (en):Introduction to sparse signal representations
Strany:1-10
Kniha:Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2011
URL:http://elektrorevue.cz/cz/download/ridke-reprezentace-signalu--uvod-do-problematiky/
Časopis:Elektrorevue - www.elektrorevue.cz, roč. 2011, č. 50, Brno, CZ
ISSN:1213-1539
Klíčová slova
zpracování signálů, řídkost, systémy lineárních rovnic, l1-relaxace, NSP, RIP, hladové algoritmy, komprimované snímání
Anotace
Článek je úvodem do problematiky tzv. řídké reprezentace signálů, což lze chápat jako nedourčený systém lineárních rovnic, kde existuje řešení, které má velmi málo nenulových proměnných. Článek se snaží teoretická východiska prezentovat co nejvíce na příkladech a obrázcích a nezabíhá do přílišných detailů. Pozornost je věnována podmínkám na jednoznačnost řešení, řešení úlohy pomocí l1-optimalizace a užitečné tzv. vlastnosti zeslabené isometrie (RIP). Je také jmenováno několik používaných algoritmů pro nalezení řídkých řešení. Na tento článek bezprostředně navazuje další s názvem "Řídké reprezentace signálů: komprimované snímání" uvádějící jednu z dnes nejatraktivnějších aplikací.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Jan {\v{S}}pi{\v{r}}{\'{i}}k and Radek Hrb{\'{a}}{\v{c}}ek
	and Pavel Rajmic and V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Vesel{\'{y}}},
  title = {{\v{R}}{\'{i}}dk{\'{e}} reprezentace sign{\'{a}}l{\r{u}}:
	{\'{u}}vod do problematiky},
  pages = {1--10},
  booktitle = {Elektrorevue - Internetov{\'{y}} {\v{c}}asopis
	(http://www.elektrorevue.cz)},
  journal = {Elektrorevue - www.elektrorevue.cz},
  volume = {2011},
  number = {50},
  year = {2011},
  location = {Brno, CZ},
  ISSN = {1213-1539},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10427}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.158.248.112
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]