Ing. Karel Koranda

KAJAN Michal, KORANDA Karel and POLČÁK Libor. Spolehlivá a zabezpečená komunikace v rámci systému pro zákonné odposlechy. FIT-TR-2012-007, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2012.
Publication language:czech
Original title:Spolehlivá a zabezpečená komunikace v rámci systému pro zákonné odposlechy
Pages:28
Place:FIT-TR-2012-007, Brno, CZ
Year:2012
Publisher:Faculty of Information Technology BUT
Files: 
+Type Name Title Size Last modified
iconkomunikace.pdf482 KB2012-12-11 14:16:26
^ Select all
With selected:
Abstract
Tato technická zpráva popisuje způsob zajištění spolehlivého a bezpečného přenosu dat ve vyvíjeném systému pro zákonné odposlechy v rámci projektu Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace. Součástí
zprávy je analýza dostupných přenosových protokolů a možností zabezpečení komunikace pomocí šifrování. Na základě analýzy přenosových protokolů bude spolehlivosti přenosu dosaženo pomocí protokolu TCP. Dále následuje analýza vlastností bezpečnostních protokolů využitelných pro zabezpečení přenášených dat.

BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Michal Kajan and Karel Koranda and Libor
	Pol{\v{c}}{\'{a}}k},
   title = {Spolehliv{\'{a}} a zabezpe{\v{c}}en{\'{a}}
	komunikace v r{\'{a}}mci syst{\'{e}}mu pro
	z{\'{a}}konn{\'{e}} odposlechy},
   pages = 28,
   year = 2012,
   location = {FIT-TR-2012-007, Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=10204}
}

Your IPv4 address: 3.226.251.81
Switch to https