Ing. Vlastimil Košař

KOŠAŘ Vlastimil. Využití Redukce NKA pro Vyhledávání Vzorů v FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2012. Milovy: Fakulta informačních technologií ČVUT, 2012, s. 97-102. ISBN 978-80-01-05106-1.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:VYUŽITÍ REDUKCE NKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ VZORŮ V FPGA
Název (en):On Usage of NFA Reduction for Regular Expressions matching in FPGA
Strany:97-102
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2012
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2012, PAD 2012
Místo vydání:Milovy, CZ
Rok:2012
ISBN:978-80-01-05106-1
Vydavatel:Fakulta informačních technologií ČVUT
Klíčová slova
NKA, FPGA, Redukce, Vyhledávání vzorů
Anotace
Prudký rozvoj počítačových sítí s sebou přináší neustále se zvyšující počet signatur systémů pro detekci nebezpečného provozu. To sebou přináší nutnost redukovat velikost nedeterministických konečných automatů používaných pro akceleraci vyhledávání řetězců popsaných regulárními výrazy. Článek představuje 5 redukčních algoritmů a řešení problematiky korespondence koncových stavů k regulárním výrazů. Představené algoritmy redukce jsou vyhodnoceny jak pro nemodifikované (redukce průměrně 35,1% stavů a 42,7% přechodů), tak pro modifikované algoritmy (redukce průměrně 6,8% stavů  a 4,3% přechodů).
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Vlastimil Ko{\v{s}}a{\v{r}}},
   title = {VYU{\v{Z}}IT{\'{I}} REDUKCE NKA PRO
	VYHLED{\'{A}}V{\'{A}}N{\'{I}} VZOR{\r{U}} V FPGA},
   pages = {97--102},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2012},
   year = {2012},
   location = {Milovy, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology, Czech Technical
	University},
   ISBN = {978-80-01-05106-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10075}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.196.13.210
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]