Ing. Vlastimil Košař

KOŠAŘ Vlastimil. Optimalizace architektury NFA-Split. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 81-86. ISBN 978-80-261-0270-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Optimalizace architektury NFA-Split
Název (en):Optimization of the NFA-Split architecture
Strany:81-86
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2013
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2013
ISBN:978-80-261-0270-0
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
NKA, FPGA, vyhledávání vzorů
Anotace
Počet signatur systémů pro detekci nebezpečného provozu se v
souvislosti s rozvojem počítačových sítí stále zvyšuje. To s sebou přináší
nutnost redukovat počet zabraných zdrojů FPGA potřebných pro reprezentaci
nedeterministických konečných automatů používaných pro akceleraci vyhledávání
řetězců popsaných regulárními výrazy. Článek pojednává o možnostech optimalizace architektury NFA-Split. Dvě optimalizace jsou detailněji popsány. První je nahrazení determinizace algoritmem s kvadratickou časovou složitostí. Dosažené zrychlení je 4 až 39 násobné.  Druhou optimalizací je zavedení k vnitřních abeced v deterministické části architektury NFA-Split. Dosažená redukce potřebného počtu pamětí BRAM je v závislosti na množině regulárních výrazů až 98%.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Vlastimil Ko{\v{s}}a{\v{r}}},
   title = {Optimalizace architektury NFA-Split},
   pages = {81--86},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika PAD 2013},
   year = {2013},
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-261-0270-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10387}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.166.141
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]