Ing. Vlastimil Košař

KOŠAŘ Vlastimil. Redukce Zabraných Zdrojů FPGA pro Vyhledávání Vzorů Popsaných Regulárními Výrazy. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Stará Lesná: Faculty of Informatics and Information Technology Slovak University of Technology in Bratislava, 2011, p. 6. ISBN 978-80-227-3552-0.
Publication language:czech
Original title:Redukce Zabraných Zdrojů FPGA pro Vyhledávání Vzorů Popsaných Regulárními Výrazy
Title (en):Reduction of Utilised FPGA Resources for Regular Expression Matching
Pages:6
Proceedings:Počítačové architektury a diagnostika 2011
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2011, PAD 2011
Place:Stará Lesná, SK
Year:2011
ISBN:978-80-227-3552-0
Publisher:Faculty of Informatics and Information Technology Slovak University of Technology in Bratislava
Keywords
Nondeterministic Finite Automata, Reduction, FPGA, Pattern Matching, Regular Expression Matching
Annotation
This article describes reduction of utilized FPGA resources for regular expression matching. Reductions of nondeterministic finite automata are used to achieve the reduction of resources. The achieveable reduction of FPGA resources is in tens of percent.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Vlastimil Ko{\v{s}}a{\v{r}}},
   title = {Redukce Zabran{\'{y}}ch Zdroj{\r{u}} FPGA pro
	Vyhled{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}} Vzor{\r{u}}
	Popsan{\'{y}}ch Regul{\'{a}}rn{\'{i}}mi
	V{\'{y}}razy},
   pages = 6,
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2011},
   year = 2011,
   location = {Star{\'{a}} Lesn{\'{a}}, SK},
   publisher = {Faculty of Informatics and Information Technology Slovak
	University of Technology in Bratislava},
   ISBN = {978-80-227-3552-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=9663}
}

Your IPv4 address: 100.24.209.47
Switch to https