Ing. Ondřej Malačka

2014SAMEK Jan, MALAčKA Ondřej, ZBOřIL František a ZBOřIL František V. Decision Making and Partner Selection Based on Trust in Multi-context Environment. In: Proceedings of the 2014 International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2014). Okinawa: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 19-24. ISBN 978-1-4799-7938-7.
2012MALAčKA Ondřej, SAMEK Jan, ZBOřIL František a ZBOřIL František V. Case study: Different Approaches and Their Aspects for Partner Selection Based on Trust. In: Proceedings of the 2012 12th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA). Kochi, Indie: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 285-290. ISBN 978-1-4673-5118-8.
 MALAčKA Ondřej, SAMEK Jan, ZBOřIL František a ZBOřIL František V. Decision Making and Recommendation Protocol Based on Trust for Multi-agent Systems. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7138, s. 280-291. ISBN 978-3-642-28508-0. ISSN 0302-9743.
 MALAčKA Ondřej, SAMEK Jan, ZBOřIL František a ZBOřIL František V. Interval Trust Representation. In: Proceedings of CSE 2012 International Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 175-182. ISBN 978-80-8143-049-7.
 SAMEK Jan, MALAčKA Ondřej, KRáL Jiří, ZBOřIL František a ZBOřIL František V. HMTCsim: A simulation tool for multi-agent systems with using decision making based on trust. In: Proceedings of Third International Conference on Computer Modelling and Simulation. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 80-85. ISBN 978-80-214-4576-5.
2011MALAčKA Ondřej, SAMEK Jan, ZBOřIL František a ZBOřIL František V. Decision Making and Recommendation Protocol Based on Trust for Multi-Agent Systems. In: Proceedings of Trust, Reputation and User Modeling Workshop (TRUM 2011). Girona, 2011, s. 33-40.
 SAMEK Jan, MALAčKA Ondřej, ZBOřIL František a HANáčEK Petr. Multi-Agent Experimental Framework with Hierarchical Model of Trust in Contexts for Decision Making. In: Proceeding of the 2nd International Conference on Computer Modelling and Simulation. Brno: Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně, 2011, s. 128-136. ISBN 978-80-214-4320-4.
2010MALAčKA Ondřej, SAMEK Jan a ZBOřIL František. Increasing Profit in Agent Business Model with Trust. In: Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2010, s. 6. ISBN 978-80-01-04589-3.
 SAMEK Jan, ZBOřIL František a MALAčKA Ondřej. Event Driven Multi-context Trust Model. In: Proceedings of the 10th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. Cairo: IEEE Computer Society, 2010, s. 911-917. ISBN 978-1-4244-8135-4.

Zobrazit všechny publikace

Vaše IPv4 adresa: 107.20.107.165
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]