Ing. Jozef Mlích

Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií (UPGM)
Zařazení:Student doktorského studia
Funkce:
E-Mail:
Telefon:+420 54114-1052
Místnost:Pracovna doktorandů L210
Adresa:UPGM FIT VUT
Božetěchova 2
612 66 Brno
Scopus Author ID 23135378300
jabber:imlich@jabber.fit.vutbr.cz

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https