Ing. Vojtěch Mrázek

MRÁZEK Vojtěch. Evoluční návrh nízkopříkonových obvodů. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015. Zlín: Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, s. 1-6. ISBN 978-80-7454-522-1.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Evoluční návrh nízkopříkonových obvodů
Název (en):Evolutionary design of low-power devices
Strany:1-6
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2015
Místo vydání:Zlín, CZ
Rok:2015
ISBN:978-80-7454-522-1
Vydavatel:Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconpad_mrazek.pdf290 KB2015-08-18 09:00:11
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
příkon, digitální obvody, VLSI, tranzistorová úroveň, aproximační počítání
Anotace
Práce se zabývá tématem snižování příkonu digitálních obvodů. Rozebírá výsledky aktuální práce v oblasti využití nekonvenčních metod pro snížení spotřeby integrovaných obvodů. Prvně je ukázán evoluční návrh obvodů na úrovni tranzistorů, kde se podařilo snížit náročnost návrhu. Díky tomu byly vytvořeny obvody s desítkami tranzistorů, což doposud nebylo pomocí evolučního návrhu možné. Dále byl tento přístup akcelerován v FPGA Zynq se zrychlením 4.7x. Byl navržen nový přístup k evoluční optimalizaci těchto obvodů s ohledem na příkon. Tato metoda využívá nový způsob odhadu spotřeby založený na pravděpodobnostním modelu. Mimo to jsou diskutovány možnosti návrhu s ohledem obvodů na úrovni hradel na spotřebu. Navíc je představen i způsob snižování spotřeby omezením funkčnosti, tzv. aproximační počítání. Tento příklad je demonstrován na ukázce výpočtu mediánu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Vojt{\v{e}}ch Mr{\'{a}}zek},
   title = {Evolu{\v{c}}n{\'{i}} n{\'{a}}vrh
	n{\'{i}}zkop{\v{r}}{\'{i}}konov{\'{y}}ch obvod{\r{u}}},
   pages = {1--6},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika PAD 2015},
   year = {2015},
   location = {Zl{\'{i}}n, CZ},
   publisher = {Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in
	Zl{\'{i}}n},
   ISBN = {978-80-7454-522-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10899}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.196.31.117
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]