Ing. Vojtěch Mrázek

MRÁZEK Vojtěch. Evoluční snižování příkonu: Od obvodů na úrovni tranzistorů po neuronové sítě na čipu. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016, s. 61-64. ISBN 978-80-214-5376-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Evoluční snižování příkonu: Od obvodů na úrovni tranzistorů po neuronové sítě na čipu
Název (en):Evolutionary reduction of power consumption: From transistor-level circuits till neural networks on the chip
Strany:61-64
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2016
Místo vydání:Bořetice, CZ
Rok:2016
ISBN:978-80-214-5376-0
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconPAD2016.pdf451 KB2016-08-14 08:00:21
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
power consumption
evolutionary design
neural networks
median filter
sorting networks
Anotace
Snižování příkonu integrovaných obvodů je v dnešní době, například u mobilních aplikací, velmi důležité. Práce se zabývá využitím evolučních algoritmů pro optimalizaci příkonu kombinačních obvodů. Zaměřuje se zejména na aplikaci této optimalizace v reálných systémech. Na čtyřech vybraných aplikacích ukazuje možnosti snížení příkonu pomocí evolučních algoritmů. Byly navrženy nové prvky vhodné do technologické knihovny definující strukturu jednotlivých hradel na úrovni tranzistorů, byla snížena spotřeba mediánových filtrů, byly představeny nové metody aproximačního řazení a zefektivněna energetická náročnost klasifikace pomocí neuronových sítí. Všechny tyto aplikace spojuje stejná metoda návrhu využívající evoluční přístup.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Vojt{\v{e}}ch Mr{\'{a}}zek},
   title = {Evolu{\v{c}}n{\'{i}} sni{\v{z}}ov{\'{a}}n{\'{i}}
	p{\v{r}}{\'{i}}konu: Od obvod{\r{u}} na {\'{u}}rovni
	tranzistor{\r{u}} po neuronov{\'{e}} s{\'{i}}t{\v{e}} na
	{\v{c}}ipu},
   pages = {61--64},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika PAD 2016},
   year = {2016},
   location = {Bo{\v{r}}etice, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-5376-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11194}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.111.99
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]