Ing. Gabriela Nečasová

Vzdělání:

 • 2012 - 2014: Informační systémy (Magisterské studium), FIT VUT
  • Diplomová práce: Paralelní numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic
 • 2009 - 2012:Informační technologie (Bakalářské studium), FIT VUT
  • Bakalářská práce: Srovnávací výpočty algebraických rovnic

Jazykové dovednosti
 • Angličtina: B2
 • Němčina: B1

Profesionální kariéra:

 • Výpočetní technika a informatika (Doktorský studijní program), FIT VUT

Odborná orientace:

 • Diferenciální rovnice
 • Metoda Taylorovy řady
 • Vysoce náročné výpočty
 • Diskretizační metody
 • Paralelní systémy

Další zájmy:

 • Sporty
  • Vysokohorská turistika
  • Běh
  • Lyžování
  • Volejbal
  • Tenis
 • Hudba (hraji na klavír)
 • Nové technologie
 • Design

Vaše IPv4 adresa: 18.232.99.123
Přepnout na https