Ing. Gabriela Nečasová

KOCINA Filip, KUNOVSKÝ Jiří, NEČASOVÁ Gabriela, ŠÁTEK Václav a VEIGEND Petr. Parallel solution of higher order differential equations. In: Proceedings of the 2016 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS 2016). Insbruck: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 302-309. ISBN 978-1-5090-2088-1. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7568350/
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Parallel solution of higher order differential equations
Název (cs):Paralelní řešení diferenciálních rovnic vyšších řádů
Strany:302-309
Sborník:Proceedings of the 2016 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS 2016)
Konference:The 2016 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS 2016)
Místo vydání:Insbruck, AT
Rok:2016
URL:http://ieeexplore.ieee.org/document/7568350/
ISBN:978-1-5090-2088-1
DOI:10.1109/HPCSim.2016.7568350
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
MTSM, IVP, ODE, FPGA
Anotace
Článek se zabývá řešením diferenciálních rovnic vyšších řádů pomocí speciální matematické metody. Tato metoda používá Taylorův polynom pro netradiční řešení diferenciální rovnic. Článek prezentuje způsob řešení diferenciálních rovnic paralelně s použitím uvedené metody. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Filip Kocina and Ji{\v{r}}{\'{i}} Kunovsk{\'{y}}
	and Gabriela Ne{\v{c}}asov{\'{a}} and V{\'{a}}clav
	{\v{S}}{\'{a}}tek and Petr Veigend},
  title = {Parallel solution of higher order differential
	equations},
  pages = {302--309},
  booktitle = {Proceedings of the 2016 International Conference on High
	Performance Computing \& Simulation (HPCS 2016)},
  year = {2016},
  location = {Insbruck, AT},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-5090-2088-1},
  doi = {10.1109/HPCSim.2016.7568350},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11116}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.172.234.236
Přepnout na https